TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LỚP/ ĐẠI ĐỘI PHỤ TRÁCH

1

Phan Hữu Tiệp

Đại đội trưởng

Đại đội 7

2

Lê Công Việt

Đại đội trưởng

Đại đội 8

3

Lê Đình Tri

Đại đội trưởng

Đại đội 9

4

Nguyễn T. Thanh Quyên

GV phụ trách

58A3 SPTA, GDTC

5

Võ Thị Hải Huyền

GV phụ trách

58A1 SPTA

6

Nguyễn Thị Thanh Ngân

GV phụ trách

58A1 GDMN, 58A2 GDMN

7

Nguyễn Phi Chiến

GV phụ trách

58A1 GDTH, 58A2 GDTH

8

Nguyễn Hữu Hà

Trợ lý QLSV

VIỆN NN&TN

9

Bùi Tuấn An

Trợ lý QLSV

GDQP, 58A2 SPTA