TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018)

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Xét điểm rèn luyện và kết quả học tập cho SV toàn viện chuẩn bị cho lễ khai giảng khóa 59

N. T.

Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

6:30

Chào cờ

Hội thao Điều lệnh

Trung tâm GDQP&AN

7:00

Làm thủ tục cho sinh viên GDQP 3 nhập học

Đ/c Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

9:00

Họp giao ban Tổ Quản lý sinh viên

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

16:00

Hội thao Thể dục - Thể thao

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, An

Sân cỏ

Trung tâm GDQP&AN

19:00

Tổng duyệt Văn nghệ chào năm học mới

Tiệp, Quyên, Phi

Hội trường

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 18/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Xét điểm rèn luyện và kết quả học tập cho

N. T.

 Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

SV toàn viện chuẩn bị cho lễ khai giảng khóa 59

 

Đ/c Hà, An

 

8:00

Biên tập tin bài về Lễ Chào cờ, Hội thao Quốc phòng và Thể dục - Thể thao

Tiệp, Huyền

 

16:00

Lao động tăng gia sản xuất

Đ/ c Việt – Đại đội 3

Vườn rau sinh viên

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 19/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T.

Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn Viện NN&TN

Đ/c Hà

Ban QLCS II

16:00

Lao động tăng gia sản xuất

Đ/c Tiệp – Đại đội 6

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 20/9/2018  

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T.

Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

7:00

Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

13:00

Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

16:00

Lao động tăng gia sản xuất

Đ/ c Việt – Đại đội 3

Vườn rau sinh viên

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 21/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T.

Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn viện

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

 

Tiếp nhận, xử lý giấy xi phép của sinh viên học GDQP-AN

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

 

13:30

Tổ chức cho 23 sinh viên khoá 59 nhập học muộn học chính trị đầu khóa. Tại phòng học A5.203 cơ sở 2 viện NN và TN

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

16:15

Làm thủ tục cho sinh viên học GDQP 3 trả phòng, bàn giao quân trang

Đ/c Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

16:30

Sinh hoạt đại đội

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Trung tâm GDQP&AN

19:00

Hội diễn Văn nghệ chào năm học mới

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, An

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 22/9/2018

Sáng –Chiều

Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN

 

N. T.

Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Nguyễn Đức Thông

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 23/9/2018     

Sáng –Chiều

Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN

N. T.

Thanh Quyên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

II. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Hoàng Thị Hằng
(VP)

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

Văn phòng khoa

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

Sáng

Trực Thư viện

Bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị dụng cụ TH

Giao ban các nhóm sinh viên thực tập rèn nghề. Kiểm điểm công việc tuần qua, triển khai kế hoạch tuần mới cho sinh viên.

- Trực văn Phòng
- Vào sổ và lưu công văn đến, công văn đi
- Lưu Công văn trênIoffice (nếu có)"
- Bàn giao bài thi hệ Từ xa, VHVL cho cán bộ chấm thi

Chiều

Trực Thư viện

Rà soát hoá chât, nhận hoá chất, vật tư, dụng cụ TH

Duyệt đề cương TTRN của các nhóm sinh viên cùng với ThS Nguyễn Thị Bích Thủy

- Trực văn phòng
- Dowload và in danh sách
vào điểm hệ Từ xa, hệ VHVL để cán bộ vào điểm GK

Thứ Ba ngày 18/09/2018 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

Chuyển thiết bị, đồ dùng PTN

Vệ sinh, dọn dẹp vườn thực nghiệm để chuẩn bị thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp.

- Trực văn phòng
- Lưu CV trên Iofice vào
máy tính (nếu có)
- Nhập điểm các môn học GK lớp 57E Tương Dương
Yên Thành, 58 E Kỳ Sơn

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

Chuyển thiết bị, đồ dùng PTN

Triển khai cho sinh viên vệ sinh, dọn dẹp vườn thực nghiệm để chuẩn bị thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp.

Nhập điểm các môn caohọc K25 ở Vinh và Nha Trang
Nhập điểm bảo vệ luận văn cao học 24 ngành Khoa họccây trồng ở vinh

Thứ Tư, ngày 19/9/2018

Sáng

Bảo dưỡng thiết bị PTN 203
Trực Thư viện

Hỗ trợ viện NN&TN chuyển PTN

Thực nghiệm phương pháp quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn nguyên liệu cây đậu xanh sẵn có tại Đơn vị cho sinh viên K56 ngành Nông học.

Trực Văn phòng
Vào sổ và lưu công vănđến, công văn đi Lưu Công văn trênIoffice (nếu có)
Nhập điểm thi lớp 58Engành Quản lý đất đai ở Thanh hoá
Lưu và đóng các bảng điểmvào hồ sơ điểm

Chiều

Bảo dưỡng thiết bị PTN 201
Trực Thư viện

Vệ sinh PTN, Bảo dưỡng thiết bị

Thực nghiệm phương pháp sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn nguyên liệu cây đậu xanh sẵn có tại Đơn vị cho sinh viên K56 ngành Nông học.

 Thứ Năm, ngày 20/9/2018  

Sáng

Mua mẫu vật

Trực Thư viện

Các nhóm triển khai làm kỹ thuật đất để gieo ươm hạt giống.

- Trực văn phòng
- Bàn giao bài thi cho
cán bộ chấm điểm của hệ
Từ xa, VHVL

Chiều

Thực hành NTTS

Trực Thư viện

Kỹ thuật gieo ươm hạt giống chuẩn bị nguồn cây giống phục vụ TTRN.

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi khoá 58
hệ Từ xa ở Lâm hà, Lâm đồng
- Nhập điểm thi lớp 57E
hệ VHVL ở Diễn Châu

Thứ Sáu, ngày 21/9/2018

 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

Trực thư viện

Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo sinh viên triển khai thực tập nghề tại Đơn vị.

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến, công văn đi ( nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 57E hệ
VHVL ở Tương Dương
- Lưu công văn trên Ioffice
vào máy tính(nếu có)
- Bàn giao bài thi hệ VHVL
vào cao học khoá
25 cho cán bộ chấm thi

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

Trực thư viện

Đi mua nguyên liệu phủ luống, dụng vụ, vật liệu phục vụ thực tập cho sinh viên.

 

Buổi

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

Trại ngọt Hưng Nguyên

 Thứ Hai, ngày 17/9/2018

Sáng

- Kiểm tra tình hinh ăn ở, học tập của sinh viên khoa GDTC đầu năm học 2018-2019

- Trực VP
- Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Trực VP
- Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ Ba, ngày 18/9/2018

Sáng

"- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2"

- Trực VP
- Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2

- Trực VP
- Đề nghị nhập điểm bổ sung cho sinh viên Nguyễn Thị Mai

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ Tư, ngày 19/9/2018

Sáng

- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2

- Trực VP
- Đề nghị nhập điểm chuyển đổi cho SV Mã Nhật Anh

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

"- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

 Thứ Năm, ngày 20/9/2018  

Sáng

"- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2"

- Trực VP
- Hoàn thiện hồ sơ điểm cho sinh viên ngoài trường học GDQPAN hè 2018

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

"- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ Sáu, ngày 21/9/2018

Sáng

- Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018
- Lưu trữ Công văn về khoa GDTC
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)
- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2

- Trực VP
- Hoàn thiện hồ sơ điểm cho sinh viên ngoài trường học GDQPAN hè 2018

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Đi Phường Đội Cung, Cửa Nam xin phiếu nhận xét nội ngoại trú.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ Bảy, ngày 22/9/2018

Sáng

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chủ Nhật, ngày 23/9/2018     

Sáng

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)