TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018)

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến,

Ban QLCS II

6:30

Tham dự Lễ dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đ/c Hà, An

Quảng trường Hồ Chí Minh

9:30

Họp giao ban Tổ QLSV

Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến,

Trung tâm GDQP&AN

14:00

Giao ban CTSV và tập huấn nghi thức tuyên thệ cho sinh viên khóa 59 và HSSV được tuyên dương

Đ/c Hà, An

Hội trường A- CSI

19:30

Họp lớp SV khóa 56,QLĐĐ, 56K1QL TNMT, 56K2QL TNMT

Đ/c Hà

Nhà A Cơ sở I.

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 25/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm thủ tục miễn giảm, TCXH cho sinh viên toàn Viện NN&TN

Đ/c Hà

Ban QLCS II

Đôn đốc, nhắc nhở SV các đại đội thi GDQP HP 3 đúng ca thi, đúng quy chế

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Trung tâm GDQP&AN

8:00

Lập danh sách số lượng sinh viên khoa GDQP và phân công cán bộ phụ trách

Đ/c An

Ban QLCS II

13:30

Phục vụ chuẩn bị lễ khai giảng khóa mới 2018-2019

Đ/c An

Sân khấu Science Square

19:30

Tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 59, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1959 - 2019)

Đ/c Hà, An

Sân khấu Science Square

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn Viện NN&TN

Đ/c Hà

Ban QLCS II

7:00

Chuẩn bị cho Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa 56,57,58

Đ/c An

Ban QLCS II

13:30

Làm hồ sơ chế độ cho sinh viên chuyên ngành GDQP

Đ/c An

Ban QLCS II

13:30

Đôn đốc, nhắc nhở SV các đại đội thi  GDQP HP 2 đúng ca thi, đúng quy chế

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Trung tâm GDQP&AN

19:30

Họp các lớp sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tại CSI

Đ/c Hà; Các đ/c Viện NN&TN

 

Nhà A CSI

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí, TCXH cho sinh viên toàn Viện NN&TN, khoa GDQP

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

7:00

Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

13:00

Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn Viện NN&TN, khoa GDQP

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

6:30

Đôn đốc, nhắc nhở SV các đại đội thi  GDQP HP 1 đúng ca thi, đúng quy chế

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Trung tâm GDQP&AN

7:00

Chuẩn bị công tác Đại hội lớp chuyên ngành GDQP

Đ/c An

Ban QLCS II

13:30

Sinh hoạt đại đội cuối đợt học

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Trung tâm GDQP&AN

14:00

Kiểm tra phòng ở, vệ sinh nội vụ, thu nhận tài sản, quân trang quân phục, nhắc sinh viên nạp tiền điện, nước, bàn giao sinh viên... kết thúc đợt học

Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến phối hợp với Tổ QT, DV

 

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018

Đêm

Trực Đại đội trưởng

 

Vương Đình Phi Nguyễn Đức Thông

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 30/9/2018

Đêm

Trực Đại đội trưởng

 

Phạm Thế Dũng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

 

6:30

- Họp giao ban

- Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường ,Trực y tế (cả tuần)

- Giám sát cải tạo phòng học, phòng làm việc nhà C, nhà D, nhà B (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường; (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

Kiểm tra cơ sở vật chất nhà học bắn số I

Phục vụ SV thi môn học Quốc phòng 3

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 25/9/2018

7:00

Thay thế quạt nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

13:30

Thay thế bóng đèn quạt nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

7:00

Thay thế bóng đèn quạt nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

13:30

Bảo dưỡng trang thiết bị vũ khí tại kho

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Phượng

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

7:00

Nạp đơn thuốc về trạm y tế

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở I

13:30

Thu hồi quân trang

Nhận cơ sở vật chất, chốt chỉ số điện nước KTX I và II cho SV hết đợt học I năm học 2018-2019

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (Văn bằng II)

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN (Trực ca đêm Đ/c Thông)

- Trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Hồng Trạm y tế

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Thông

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (Văn bằng II)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Đ/c Thông

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 30/9/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (Văn bằng II)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

 

 

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (Văn bằng II)

- Trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Phương Trạm y tế

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

 

Trung tâm GDQP&AN

III. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Hoàng Thị Hằng
(VP)

THTN - TV

THTN - TV

Trại Nông học

Văn phòng khoa

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

Sáng

Trực thư viện

Vệ sinh PTN

Giao ban các nhóm thực tập nghề, triển khai kế hoạch tuần.

Trực văn phòng
- Nhập điểm CC, GK
Thi học phần Kỹ năng mềm cho sinh
viên khoá 56 các ngành Nông học, Nuôi trồng Thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý Đất đai, Quản lý tài nguyên vàmôi trường

Chiều

Trực thư viện

Dọn dẹp, sắp xếp PTN cho khoa địa

Theo dõi, hướng dẫn sinh viên chăm sóc, tưới nước cây giống gieo ươm.

Lưu và vào sổ
công văn đến,
công văn đi ( nếu có)
Dowload và in danh
sách vào điểm hệ Từ xa hệ VHVL để cán bộ vào điểm GK

Thứ Ba, ngày 25/9/2018

Sáng

Làm DM KTKT NTTS 58

Pha hóa chất

Triển khai cho sinh viên mắc thêm bóng điện để bổ sung ảnh sáng trong nhà lưới cho cây giống phát triển tốt.

Trực văn phòng
Nhập điểm thi lớp 57E - Quảng Bình
57E - Yên thành

Chiều

Làm DM KTKT Chăn nuôi K58

Pha hóa chất

Triển khai cho máy cày đất ( nếu đất khô ráo và trời không mưa).

Trực văn phòng Nhập điểm thi lớp
58T- Lâm Hà

Lưu công văn trên
Ioffice vào máy tính
(nếu có)

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

Sáng

Bảo dưỡng thiết bị và vệ sinh PTN 203

Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ thực hành

Đi công tác Yên Thành kiểm tra, khảo sát chọn địa điểm trồng hoa phục vụ tết với đoàn công tác của Chi cục BVTV và Trồng trọt Nghệ An.

Trực văn phòng
Nhập điểm thi lớp
57T - Vũ Quang

Nhập điểm thi lớp
57E - Diễn Châu

Dowload và in danh  sách vào điểm hệ
VHVL

Chiều

Bảo dưỡng thiết bị và vệ sinh PTN 201

Thu mẫu

Họp phân chia vị trí thực tập cho các nhóm sinh viên; Thiết kế sơ đồ thí nghiệm cho các nhóm.

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

Sáng

Mua mẫu vật

Thực hành HP Khoa học đất

Triển khai hướng dẫn sinh viên làm đất, lên luống, bón phân cho các đối tượng thí nghiệm.

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ
công văn đến, công văn đi ( nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 59
hệ VHVL ở Kỳ Sơn Ngành Kinh tế Nông
nghiệp

Chiều

Thực hành NTTS

Thu mẫu

Triển khai hướng dẫn sinh viên làm đất, lên luống, bón phân cho các đối tượng thí nghiệm.

- Bàn giao bài thi cho
cán bộ chấm điểm của
hệ Từ xa, VHVL
- Trực văn phòng

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

Sáng

Trực Thư viện

Thực hành HP cơ sở ngành nông học

Họp quản triệt nội dung thực tập, phân chia vị trí thực tập cho sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Trại đợt 1 năm học 2018 - 2019.

- Trực văn phòng
- Vào sổ và lưu công văn đi,công văn đến
- Lưu và đóng các bảng điểm vào hồ sơ điểm
- Lưu công văn trên Ioffice vào máy tính (nếu có)

Chiều

Trực Thư viện

Thực hành HP Khoa học đất

Đi liên hệ mua vật liệu, giống phục vụ sinh viên thực tập tốt nghiệp

- Trực văn phòng
- Vào sổ và lưu công văn đi,công văn đến
- Lưu và đóng các bảng điểm vào hồ sơ điểm
- Lưu công văn trên Ioffice vào máy tính  (nếu có)

Buổi

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

VPK - QLSV

VPK

Trại ngọt Hưng Nguyên

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

Sáng

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực VP;
Nhập điểm CC, GK

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực VP;
Làm DS thi môn QP3

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Ba, ngày 25/9/2018

Sáng

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực thi;
Nhập điểm CC, GK

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Chuẩn bị hồ sơ thi QP2

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

Sáng

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực VP
Nhập điểm CC, GK QP1

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực thi.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

Sáng

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Nhập điểm
Chuẩn bị hồ sơ thi QP1

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Nhập điểm
Chuẩn bị hồ sơ thi QP1

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

Sáng

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực thi
Trực VP

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Kiểm tra, đối chiếu, nạp hồ sơ Rèn luyện, sinh viên giỏi, xuất xắc
-  Thông báo triền khai nội dung khai giảng năm học (2018-2019) cho khóa 59
- Triền khai hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 tại cơ sỏ 2
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Lập danh bạ nội ngoại trú
- Làm học bổng
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Kiểm tra tình trạng tham gia học tập của sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học

Trực thi
Trực VP

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018

Sáng

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Sáng

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày