TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

CBVC Tổ QLSV

Ban QLCS II

6:30

Tổ chức đón tiếp, bố trí cho sinh viên ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, SP Tiếng Anh xuống học tại Cơ sở II

Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến

Cơ sở II

9:30

Họp giao ban Tổ QLSV

CBVC Tổ QLSV

Cơ sở II

13: 30

Hoàn thiện Hồ sơ đại đội

Đại đội trưởng

Ban QLSC II

14:00

Giao ban Trợ lý Quản lý sinh viên Trường

Đ/c Hà, An

Hội trường Tầng 8

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

7: 00

 

Đối chiếu, làm hồ sơ thanh toán tiền giặt là đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018

Đ/c Huyền, Đ/c Tiệp

Ban QLCS II

Hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ Đại đội trưởng cho đ/c Nguyễn Phi Chiến

Đ/c Việt, Tri

Trung tâm GDQP&AN

8:00

Kiểm tra Nhà ăn Cơ sở II

Đ/c Việt, Ngân

Trung tâm GDQP&AN

Lấy thông tin sinh viên ngoại trú xã Nghi Ân

Đ/c An

UBND Xã Nghi Ân

13:30

 Lấy thông tin sinh viên ngoại trú xã Nghi Đức

Đ/c An

Sân khấu Science Square

19:30

Đại hội các chi đoàn Viện NN&TN

Đ/c Hà phối hợp với Viện NN&TN

Giảng đường A - Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

7:00

Chuẩn bị cho Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa 56,57,58

Đ/c An

Ban QLCS II

Đối chiếu, làm hồ sơ thanh toán tiền giặt là đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018

Đ/c Huyền, Đ/c Tiệp

Ban QLCS II

13:30

Làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên chuyên ngành GDQP

Đ/c An

Ban QLCS II

16: 00

Kiểm tra Nhà ăn Cơ sở II

Đ/c Việt, Ngân

Trung tâm GDQP&AN

19:30

Tổ chức Đại hội các Chi đoàn lớp K58 ngành GD Mầm non, GD Tiểu học

Tổ QLSV phối hợp thực hiện

Giảng đường A - Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

 Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 04/10/2018  

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

 Đ/c Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

7:00

Làm hồ sơ TCXH cho sinh viên chuyên ngành GDQP

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

13:00

Khảo sát sinh viên nơi cư trú tại các khối 3,5,7,9 phường Bến Thủy (Cơ sở 1)

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

19:15

Tổ chức chiếu phim cho sinh viên tại Cơ sở II

Tổ QLSV phối hợp thực hiện

 

19: 30

Đại hội các lớp chi đoàn Viện NN&TN

Tại Cơ sở I

 

Đ/c Hà phối hợp với Viện NN&TN

Cơ sở I

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Ngân, Huyền, Việt, Tiệp, Tri, Chiến, Hà, An

Ban QLCS II

7: 30

Tổ chức Đại hội Chi đoàn 56, 57, 58 GD. Thể chất

Tổ QLSV phối hợp thực hiện

Giảng đường A

Trung tâm GDQP&AN

7:00

Khảo sát sinh viên nơi ở tại các khối 3,5,7,9 phường Bến thủy nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường

Đ/c An

Ban QLCS II

13:30

Chuẩn bị công tác Đại hội lớp chuyên ngành GDQP

Đ/c An

Trung tâm GDQP&AN

14:00

Công tác chuẩn bị khai mạc các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Cơ sở II

Tổ QLSV phối hợp với Tổ QT,DV thực hiện

 

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

7:30

Khai mạc các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương

CBVC thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

 

Phan Hữu Tiệp

Sân vận động Cơ sở II

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động cho sinh viển tại Cơ sở II

Trực quản lý sinh viên

 

 

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&A

Đêm

Trực Đại đội trưởng

 

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018     

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động cho sinh viển tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương

CBVC thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

 

Sân vận động Cơ sở II

Trực quản lý sinh viên

Nguyễn T. Thanh Quyên

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Quản lý sinh viên

 

Lê Đình Tri

 

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

 

6:30

- Họp giao ban

- Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường, Trực y tế (cả tuần)

- Giám sát cải tạo phòng học, phòng làm việc nhà C, nhà D (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp GDTC, chuyên ngành GDQP (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường; (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

- Nhận thiết bị điện nước

- Thay thế hệ thống đây điện tại phòng 103-105 KTX I

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

7:00

-Thay thế bóng đèn tại các nhà học và nhà thí nghiệm

- Bảo dưỡng trang thiết bị vũ khí tại kho

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

-Thay thế bóng đèn tại các nhà học và nhà thí nghiệm

- Bảo dưỡng trang thiết bị vũ khí tại kho

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

7:00

-Thay thế bóng đèn tại các nhà học và nhà thí nghiệm

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

-Thay thế bóng đèn tại các nhà học và nhà thí nghiệm

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 04/10/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDTC, GDQP Văn bằng II

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Phượng

Đ/c Dương

 

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDTC, GDQP Văn bằng II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Thông Đ/c, Phượng Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018     

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDTC, GDQP Văn bằng II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc,  Đ/c Phượng

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDTC, GDQP Văn bằng II

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc,  Đ/c Phượng

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

                    III. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà T T Hải

Đinh Bạt Dũng

Hoàng Thị Hằng

THTN - TV

THTN - TV

Trại Nông học

Văn phòng khoa

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Sáng

Trực thư viện

Vệ sinhPTN

Họp các sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệm; Triển khai kế hoạch thực tập.

- Trực văn phòng
- Nhập điểm GK, Thi các môn K57E Yên Thành

Chiều

Trực thư viện

Vệ sinhPTN

Thiết kế thí nghiệm, phân chia vị trí thực tập cho sinh viên. Lên dự trù vật tư, vật liệu thực tập với sv

- Lưu và vào sổ
công văn đến,
công văn đi ( nếu có)
- Dowload và in danh
sách vào điểm hệ Từ xa
, hệ VHVL để cán bộ
vào điểm GK

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt
(Vá lưới kéo cá)

Pha hóa chất

Triển khai TTRN, trồng thí nghiệm dưa chuột, gieo ươm cây thí nghiệm

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi cho SV K57E Yên Thành để thi lại lần 2

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt
(Vá lưới kéo cá)

Pha hóa chất

Triển khai TTRN, trồng thí nghiệm dưa chuột, gieo ươm cây thí nghiệm. Triển khai cho sinh viên dọn vệ sinh khuôn viên

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp
58E- Lâm Hà
- Lưu công văn trên
Ioffice vào máy tính
(nếu có)

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

Sáng

Bảo dưỡng thiết bị và vệ sinh PTN 203

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thực hành

Hướng dẫn sinh viên theo dõi, kiểm tra tình hình cây thí nghiệm

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi cho SV K57E Diễn Châu để thi lại lần 2

Chiều

Chuẩn bị hóa chất, DC Thực hành

Thu mẫu

Hướng dẫn sinh viên thu thập số liệu, theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu.

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi cho SV K57E Diễn Châu để thi lại lần 2

Thứ Năm, ngày 04/10/2018  

Sáng

Mua mẫu vật

Thu mẫu

Họp nhóm trưởng sinh viên rèn nghề, kiểm tra hồ sơ thực tập, hoàn thiện các biễu mẫu, nhãn mác sản phẩm rau an toàn, đậu xanh an toàn,..

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ
công văn đến,
công văn đi ( nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 59
hệ VHVL ở Kỳ Sơn
Ngành Kinh tế Nông
nghiệp

Chiều

Thực hành NTTS

Thuực hành KH đất

Hướng dẫn theo dõi sinh viên triển khai các công việc TTRN,TTTN.

- Nhập điểm thi lớp 59E
hệ VHVL ở Lào Cai
Ngành Quản lý Đất đai

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt
(Kéo cá bố mẹ)

Thực hành cơ sở ngành NH

Gặp lớp K57 ngành Nông học triển khai chủ trương, kế hoạch trồng các loại hoa tại khuôn viên Trại NH

Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi cho SV K57E Yên Thành để thi lại lần 2

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt
(Kéo cá bố mẹ)

Thực hành khoa học đất

Thiết kế vị trí, sơ đồ trồng các loại hoa phục vụ tham quan, trải nghiệm

Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi cho SV K57E Yên Thành để thi lại lần 2

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

Sáng

 

 

Đi công tác; triển khai dự án sản xuất hoa hàng hóa phục vụ tết tại Quỳ Châu

 

Chiều

 

 

Đi công tác; triển khai dự án sản xuất hoa hàng hóa phục vụ tết tại Quỳ Châu

 

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018     

Sáng

 

 

Đi công tác; triển khai dự án sản xuất hoa hàng hóa phục vụ tết tại Quỳnh Lưu

 

Buổi

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

VPK - TLQLSV

Văn phòng khoa

Trại ngọt HN

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Sáng

Kiểm tra tình hình học tập của sinh viên theo thời khóa biểu

Trực VP; Nhập điểm thi

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Giao ban công tác sinh viên

Trực VP; Nhập điểm thi

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

Sáng

Họp sinh viên đạt học bổng tài trợ và sinh viên giỏi để phát phần thưởng

Hoàn thiện hồ sơ điểm đợt học

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Hoàn thiện hồ sơ điểm đợt học

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

Sáng

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Sắp xếp kho lưu trữ bài thi

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Sắp xếp kho lưu trữ bài thi

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Năm, ngày 04/10/2018  

Sáng

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Trực VP; Sắp xếp kho lưu trữ bài thi

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Trực VP; Nhận bài tập lớn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

Sáng

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Trực VP; Nhận bài tập lớn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Nhập điểm điểu kiên cho cao học 25
- Triền khai, hướng dẫn sinh viên làm Hồ sơ đại hội lớp, chi đoàn
- Làm học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm 2018-2019
- Xử lý đơn cho SV liên quan.
- Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Rà soát sinh viên không đăng ký học
- Phối hợp trợ lý đào tạo để xét ngừng học thôi học, cảnh báo thôi học.
- Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Trực VP; Nhận bài tập lớn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018     

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

File đính kèm: lich_cong_tac_to_chuyen_mon_tuan_le_05.doc