TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

 

I.TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

CBVC Tổ QLSV

Ban QLCS II

7:00

 

Chuyển kho quân trang

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trung tâm GDQP&AN

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cơ sở II

Đ/c An, Huyền

Cơ sở II

9:30

Họp giao ban Tổ QLSV

CBVC Tổ QLSV

Cơ sở II

13: 30

Chuyển kho quân trang

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trung tâm GDQP&AN

14:00

Hoàn thiện subweb của Ban

Đ/c Huyền

Cơ sở II

Xây dựng chương trình chi tiết chương trình “Sinh viên khởi nghiệp”

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đ/c Quyên

Cơ sở II

16:00

Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội các Chi đoàn khoa GDQP

N. T. Thanh Quyên

 

Đ/c Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Ban QLCS II

7: 00

 

Chuyển kho quân trang

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trung tâm GDQP&AN

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cơ sở II

Đ/c An, Huyền

Ban QLCS II

8:00

Kiểm tra Nhà ăn Cơ sở II

Đ/c Việt, Ngân

Trung tâm GDQP&AN

13:30

Khảo sát tình hình nội – ngoại trú

 

Đ/c An, Hà

Xã Nghi Ân, Phường Trung Đô

19:30

Họp sinh viên nội trú

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

 

N. T. Thanh Quyên

 

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Ban QLCS II

7:00

Chuyển kho quân trang

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trung tâm GDQP&AN

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cơ sở II

Đ/c Huyền

Ban QLCS II

Rà soát tình hình đăng ký học của sinh viên hoc kỳ 1 năm học 2018 -2019

Đ/c An, Hà

Ban QLCS II

13:30

Rà soát danh sách sinh viên K59 chưa học “Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa”

Đ/c An, Hà

Ban QLCS II

16: 00

Kiểm tra Nhà ăn Cơ sở II

Đ/c Việt, Ngân

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

  Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 11/10/2018  

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

 Tổ QLSV

Ban QLCS II

7:00

Chuyển vật chất, bàn ghế, lắp đặt giường tủ tại KTX, chuẩn bị đón tiếp sinh viên học GDQP& AN

 

 

 

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

 

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cơ sở II

Đ/c Huyền

Ban QLCS II

13:00

Rà soát biên chế lớp sinh viên khóa 59, bổ sung và kiện toàn, ban hành quyết định thành lập ban cán sự lớp 2018 - 2019

Đ/c An, Hà

 

Tiếp nhận, kiểm đếm quân trang từ công ty giặt là, phục vụ cho sinh viên học GDQP-AN đợt 2

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

 

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Ban QLCS II

7: 00

 

Phối hợp với Tổ QT,DV chuẩn bị quân trang, quân phục cấp phát cho sinh viên học GDQP&AN đợt 2

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

 

Làm hồ sơ học bổng KKHT cho sinh viên chuyên ngành GDQP

Đ/c An, Hà

 

Cập nhật danh sách, biên chế đại đội sinh viên học GDQP-AN đợt 2

Đ/c Huyền phối hợp với Đ/c Phi (khoa GDQP)

 

13:30

Chuẩn bị hồ sơ sinh viên, tiếp nhận phòng ở, kiểm tra cơ sở vật chất tại KTX, niêm yết danh sách sinh viên ở tại KTX

Đ/c Ngân, Tiệp, Tri, Chiến, Việt

 

14:00

Làm kế hoạch chi tiết “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” đầu năm học 2018 – 2019 cho sinh viên. 566666665656,57,58

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đ/c Quyên

 

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

 

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

7:30

Khai mạc “Ngày hội sinh viên Cơ sở II”

Đ/c Nguyễn Anh Chương

CBVC thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

Trung tâm GDQP&AN

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động Thể dục – Thể thao, các trò chơi teambuilding

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Võ Thị Hải Huyền

 

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018     

Cả ngày

Tổ chức các hoạt động cho sinh viển tại Cơ sở II

Đ/c Nguyễn Anh Chương

CBVC thực hiện theo nhiệm vụ được phân công

 

Sân vận động Cơ sở II

Trực quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ , DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

 

6:30

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo phòng học, phòng làm việc nhà C, nhà D (cả tuần)

- Chuyển kho quân trang, bàn ghế, lắp đặt thiết bị cho 7 phòng ở tại giảng đường A (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp GDTC, chuyên ngành GDQP (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường; (cả tuần)

- Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường, Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

- Lắp đặt giường tủ, hệ thống điện, nước tại 7 phòng ở cho SV

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

7:00

- Lắp đặt giường tủ, hệ thống điện, nước tại 7 phòng ở cho SV

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Lắp đặt giường tủ, hệ thống điện, nước tại 7 phòng ở cho SV

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

7:00

- Lắp đặt giường tủ, hệ thống điện, nước tại 7 phòng ở cho SV

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

- Lắp đặt giường tủ, hệ thống điện, nước tại 7 phòng ở cho SV

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 11/10/2018  

7:00

-Thay thế bóng đèn, quạt trần tại các nhà học và nhà THTN nhà làm việc

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

-Thay thế bóng đèn, quạt trần tại các nhà học và nhà THTN nhà làm việc

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

- Chuẩn bị quân trang cho 219 SV nhập học đợt 2 học GDQP và GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

- Chuẩn bị quân trang cho 219 SV nhập học đợt 2 học GDQP và GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDQP Văn bằng II

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

 

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDQP Văn bằng II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 14/10/2018     

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDTC, GDQP Văn bằng II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học GDQP Văn bằng II

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN