TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 05

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018

06:30

Tổ chức đón tiếp, bố trí cho 402 sinh viên ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, SP Tiếng Anh đến học tập tại Cơ sở II

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Tổ Quản lý sinh viên; Tổ Quản trị, Dịch vụ

Cơ sở II

8:30

Giao ban Đơn vị đầu tuần

TS. Nguyễn Anh Chương, Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II

Đ/c: Tuấn, Trí, Quyên

VP. Trưởng ban

15:00

Giao ban Công tác HSSV

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Chương, An, Hà, Hạnh

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 02/10/2018

8:00

Hoàn thiện sắp xếp, bố trí Phòng TN ngành QLĐĐ, QLTNMT

Đ/c Tuấn, Phó Trưởng ban

Đ/c Hải, Trí, Thông

Nhà TH-TN (Nhà D)

Thứ Tư, ngày 03/10/2018

8:00

Hoàn thiện việc bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị của GDTC

Đ/c Tuấn, Phó Trưởng ban

Đ/c Hải, Trí, Thông

Các kho, sân bãi, Họi trường

Thứ Năm, ngày 04/10/2018

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Chương, Tuấn

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:15

Tổ chức chiếu phim cho sinh viên tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương, Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II

Sinh viên học tại Cơ sở II

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018

07:30

Tập huấn, cập nhật điểm mới về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

- Đ/c Chương, Tuấn

- Đ/c Ngọc

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 06/10/2018

07:00

Khai mạc các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Cơ sở II

TS. Nguyễn Anh Chương, Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II

- Đại biểu có giấy mời;

- CBVC Cơ sở II;

- Toàn thể sinh viên tại Cơ sở II

Sân vận động Cơ sở II

 

CB trực theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Trực ngày: Đ/c Tiệp

Trực đêm: Đ/c An

 

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018

 

CB trực theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Trực ngày: Đ/c Quyên

Trực đêm: Đ/c Tri