TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)


Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019


Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/10/2018

08:30

Họp giao ban Đơn vị

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đ/c Tuấn, Trí, Quyên

VP Trưởng ban

14:30

Họp giao ban các đơn vị ở Cơ sở II

Ban Quản lý Cơ sở II

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện NN&TN, Khoa GDTC, Khoa GDQP, TT.GDQP&AN

Văn phòng Ban Quản lý Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 09/10/2018

08:00

Giám sát, kiểm tra việc hoàn thiện các phòng thực hành Tin học, thi test online

Đ/c Trần Anh Tuấn

Đ/c Trí, Thông

Nhà D

08:00

Sắp xếp, bố trí chuẩn bị chỗ ở KTX cho sinh viên học GDQP&AN-GDTC (đợt2)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

- Tổ Quản lý SV

- Tổ Quản trị, DV

 

TT.GDQP&AN

14:00

Họp bàn về Kế hoạch rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm năm 2018

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Chương

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Họp toàn thể sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

Đ/c Nguyễn Anh Chương

- CB quản lý sinh viên

- 481 sinh viên ở Ký túc xá tại Cơ sở II

TT.GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 10/10/2018

08:00

Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp, bố trí các phòng TH-TN

Đ/c Trần Anh Tuấn

- Tổ Quản trị, DV

- Tổ TH-TN-TV

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 11/10/2018

08:00

Chuẩn bị quân trang, quân phục, các điều kiện để đón tiếp sinh viên học GDQP&AN-GDTC (đợt2)

Đ/c Trần Anh Tuấn

- Tổ Quản trị, DV

- Tổ TH-TN-TV

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

08:00

Rà soát công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên học GDQP&AN-GDTC (đợt2)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

- Tổ Quản trị, DV

- Tổ TH-TN-TV

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 13/10/2018

07:00

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên Cơ sở II

Đ/c Nguyễn Anh Chương

- Ban Tổ chức

- Tổ Quản lý SV

- Tổ Quản trị

- Sinh viên Cơ sở II

Cơ sở II

 

CB trực theo phân công tại TT. GDQP&AN

Đ/c Trần Anh Tuấn