I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giáo dục, rèn luyện sinh viên về ý thức lao động, giúp sinh viên hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ sở cho sinh viên tham gia lao động có hiệu quả sau này.

- Tạo  nên cảnh quan môi trường tốt, xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp” để phục vụ cho nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên.

 2. Yêu cầu:

- Lao động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Lao động phải có kỹ thuật, năng suất

- Việc tổ chức lao động cho sinh viên phải đúng quy trình, gồm tập trung sinh viên, điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phân công nhiệm vụ, duy trì lao động, nghiệm thu lao động, đánh giá rút kinh nghiệm.

II. NỘI DUNG LAO ĐỘNG

1. Ngày Chủ nhật Xanh

-  Nhiệm vụ: Các đại đội làm vệ sinh, nhổ cỏ, quét dọn, thu gom rác thải xung quanh khu vực: sân cỏ nhân tạo; sân bóng chuyền; bãi kỹ chiến thuật số 1, 2; ký túc xá, nhà ăn… và toàn bộ các trục đường nhựa tại Trung tâm GDQP&AN.

- Thời gian: 7 giờ sáng Chủ nhật (ngày 9/9/2018).

- Dụng cụ lao động: Chổi, cuốc, xẻng…

Các đại đội cắt cử người nhận dụng cụ lao động tại kho vật chất của Ban Quản lý Cơ sở II (Liên hệ cô Phượng – Số điện thoại: 0917.111.759)

- Phân công khu vực và cán bộ phụ trách

        Đại đội 1: Đại đội trưởng Nguyễn Thị Thanh Ngân

        - Nhổ cỏ, dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực: Tây giáp dường nhựa phía bốt bảo vệ, Đông giáp sân cỏ nhân tạo.

        Đại đội 2: Đại đội trưởng Nguyễn Phi Chiến

- Nhổ cỏ, dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực xung quanh sân cỏ nhân tạo và vùng tiếp giáp đường bê tông vào nhà học bắn số 2.

        Đại đội 3: Đại đội trưởng Lê Công Việt

- Nhổ cỏ, dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực nhà học bắn số 2 và bãi kỹ chiến thuật số 2.

        Đại đội 4: Đại đội trưởng Võ Thị Hải Huyền

- Nhổ cỏ, dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực xung quanh sân bóng chuyền số 1 và số 2 (tính từ mép đường bê tông vào nhà học bắn số 2 đến sát bờ tường phía Đông).

        Đại đội 5: Đại đội trưởng Lê Đình Tri

-   Quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác thải toàn bộ các trục đường nhựa, sân chào cờ, trước và sau ký túc xá số 1, nhà công vụ và giảng đường Đa năng 1, 2.

        Đại đội 6: Đại đội trưởng Phan Hữu Tiệp

-  Quét dọn, nhổ cỏ, thu gom rác thải trước và sau Ký túc xá số 2, khu vực từ am thờ tiếp giáp với Nhà ăn.

        2. Lao động tăng gia sản xuất

        Nhiệm vụ: Các đại đội tự sắp xếp thời gian hợp lý để lao động cải tạo Vườn rau sinh viên.

        Yêu cầu: Nhỏ cỏ, dọn vệ sinh xung quanh vườn rau, quét dọn các lối đi trong vườn, chuẩn bị đất (cuốc đất tơi xốp) để triển khai trồng rau theo kế hoạch.

        Phân công  khu vực và cán bộ phụ trách:

        Đại đội 1 và Đại đội 2 (Nguyễn Thị Thanh Ngân – Nguyễn Phi Chiến)

-  Ô đất số 2 (Trước KTX 1 giáp Nhà ăn)

        Đại đội 3 và Đại đội 4 (Lê Công Việt - Võ Thị Hải Huyền)

-  Ô đất số 1 (Trước KTX 1 giáp Sân chào cờ)

        Đại đội 5 và Đại đội 6 (Lê Lê Đình Tri - Phan Hữu Tiệp)

-  Ô đất số 3 (Trước KTX 2 giáp với Nhà ăn)

        Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Đại đội trưởng quán triệt, phân công nhiệm vụ cho đại đội thực hiện nghiêm túc nhiêm vụ được giao. Ban lãnh đạo Cơ sở II sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu kết quả lao động và đánh giá xếp loại đại đội trong đợt họcại đội trưởng, các Đại đội căn cứ kế hoạch để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thành các đội tuyển theo các nội dung kế hoạch và triển khai cho sinh viên tập luyện, tham gia nghiêm túc đạt kết quả.   

                                                                                     BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II                                                                                             TRƯỞNG BAN                                                                                                                                           

 

 

                            TS. Nguyễn Anh Chương