I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thiết thực chào mừng năm học mới 2018 – 2019, chào đón tân sinh viên khóa 59 nhập học Trường Đại học Vinh năm 2018.

- Tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho sinh viên giao lưu học hỏi, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, các quy chế, nội quy học tập, rèn luyện.  

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

- Tất cả các sinh viên không chuyên học GDQP-AN đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở II của Nhà trường đều phải tham gia các hoạt động.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1.  Lễ khai giảng khóa học

-  Thời gian:  Từ 6 giờ 30 phút ngày 05/9/2018

-  Địa điểm: Sân chào cờ Trung tâm GDQP&AN

2.  Lễ chào cờ và Hội thao Quốc phòng

-  Thời gian: 6 giờ 30 phút ngày 17/9/2018

-  Nội dung: Thi duyệt điều lệnh giữa các đại đội.

-  Yêu cầu: Mỗi Đại đội tổ chức thành 3 Trung đội tiến hành tập luyện và diễu duyệt theo quy định. Ban Giám khảo chấm điểm từng Trung đội, kết quả của các Trung đội được tổng hợp để xếp loại Đại đội.

3.   Hội diễn văn nghệ chào mừng năm học mới và chào tân sinh viên khóa 59

                          (Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

4.      Giải Thi đấu Thể dục - Thể thao

4.1. Thi kéo co nữ:

- Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 17/9/2018 (Thứ Hai)

- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm GDQP&AN.

- Nội dung, yêu cầu: Mỗi Đại đội thành lập 01 Đội tuyển gồm 10 VĐV nữ (không tính VĐV dự bị) để thi đấu theo hình thức bốc thăm loại trực tiếp, mỗi trận đấu kéo dài 03 hiệp thắng 02, chọn ra các đội Nhất, Nhì, Ba. Mời Liên chi đoàn Khoa GDQP tham gia 01 đội tuyển.

- Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể dục - thể thao.

4.2. Thi nhảy bao bố:

- Thời gian: Từ 16 giờ 30 phút, ngày 17/9/2018 (Thứ Hai)

-  Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trung tâm GDQP&AN

- Nội dung, yêu cầu: Mỗi Đại đội thành lập 01 Đội tuyển gồm 06 VĐV (không tính VĐV dự bị) trong đó có 03 Nam và 03 Nữ thi đấu tiếp sức theo hình thức bốc thăm loại trực tiếp, chọn ra các đội Nhất, Nhì, Ba. Mời Liên chi đoàn Khoa GDQP tham gia 01 đội tuyển.

- Trang phục thi đấu: Mặc trang phục thể dục - thể thao.

5 .  Hoạt động tình nguyện lao động, tăng gia sản xuất

      - Nội dung: Ngày Chủ nhật Xanh dọn dẹp, vệ sinh Trung tâm và cải tạo Vườn rau sinh viên (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

      - Thời gian thực hiện: 7 giờ sáng Chủ nhật (ngày 9/9/2018)

6. Thi phòng ở kiểu mẫu

Trong đợt học, Ban thi đua sẽ xây dựng tiêu chí đánh giá phòng ở sinh viên (bao gồm: vệ sinh, sắp xếp trật tự nội vụ và gấp xếp chăn màn) để đánh giá chất lượng rèn luyện đại đội. Kết thúc đợt học, Ban thi đua tổng hợp và trao giải cho các phòng ở đạt chuẩn.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với Trung tâm GDQP&AN chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt  động.

- Đại đội trưởng, các Đại đội căn cứ kế hoạch để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức các nội dung và triển khai cho sinh viên tập luyện, tham gia nghiêm túc đạt kết quả.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động cho sinh viên học GDQP đợt 1, học kỳ I năm học 2018 - 2019. Đề nghị các bộ phận chủ động phối kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Anh Chương