I. YÊU CẦU, NỘI DUNG, THỂ LOẠI

1. Yêu cầu:

          Mỗi Đại đội tổ chức xây dựng, tập luyện và đăng kí tham gia biểu diễn 02 (hai) tiết mục văn nghệ có chất lượng tốt tại Hội diễn (Các Đại đội có thể đăng kí thêm tiết mục giao lưu nhưng phải tham gia ghép nhạc để Ban Tổ chức lựa chọn quyết định). Liên chi đoàn Khoa GDQP tham gia 01 tiết mục.  

   2. Thể loại:

          Các tiết mục tham gia gồm: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, hát múa, biểu diễn nhạc cụ, hoạt cảnh.v.v…

          Khuyến khích các tiết mục hát múa phụ họa có dàn dựng, các tiết mục thể hiện sự sáng tạo, tươi trẻ của sinh viên. 

          3. Nội dung:

          Tham gia Hội diễn là các tác phẩm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, người lính Bộ đội Cụ Hồ, về thầy cô, mái trường, quê hương, đất nước, tinh thần xung kích của tuổi trẻ.v.v…

          II. LỊCH TRÌNH CỦA HỘI DIỄN

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội diễn:

- Thời gian: Hội diễn được tổ chức vào 19 giờ 00, ngày 21/9/2018 (Tối thứ Sáu)

 - Địa điểm: Sân khấu ngoài trời (Sân chào cờ Trung tâm GDQP&AN).

2. Đăng ký tiết mục tham gia:

Đăng ký tiết mục tham gia từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, ngày 10/9/2018 tại  Văn phòng Trung tâm GDQP&AN, Tầng 1 (gặp Cô: Võ Thị Hải Huyền, Số ĐT: 0943.039.918). Đồng thời gửi kèm theo file nhạc Beat của tiết mục đăng kí tham gia vào địa chỉ Email: tiepph@vinhuni.edu.vn

3. Thời gian ghép nhạc, chạy chương trình:

Từ 19 giờ 00 phút, ngày 17/9/2018, tại: Hội trường Trung tâm GDQP&AN

Thứ tự ghép nhạc, chạy chương trình các tiết mục sẽ là thứ tự đăng kí của các Đại đội trong buổi duyệt.

Ban Tổ chức yêu cầu các Đại đội triển khai thực hiện theo nội dung, lịch trình đã đề ra để đảm bảo cho thành công của Hội diễn.

                                                        

          BAN TỔ CHỨC