Thực hiện chủ trương tái cấu trúc nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm Quốc gia, ngày 02/4/2018, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-ĐHV thành lập Ban Quản lý Cơ sở II trực thuộc Trường Đại học Vinh trên cơ sở sáp nhập bộ phận hành chính của các đơn vị tại Cơ sở II. Ngày 03/4/2018, Nhà trường có Quyết định số 216/QĐ-ĐHV điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Cơ sở II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 26/4/2018, Nhà trường tổ chức công bố các Quyết định và Ban Quản lý Cơ sở II chính thức đi vào hoạt động. Ngày 02/5/2018, Đảng ủy Nhà trường có Quyết định số1818-QĐ/ĐU thành lập Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II trực thuộc Đảng bộ Trường và cử đồng chí Nguyễn Anh Chương, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II, làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Ngày 15/5/2019, Đảng ủy Nhà trường có Quyết định chuẩn y kết quả kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II nhiệm kỳ 2018 - 2020. Ngày 08/01/2029, Nhà trường có quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lê Quang - chuyên viên Phòng Công tác chính trị - HSSV giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Cơ sở II.

            Ngày 09/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư và 1 Ủy viên BCH Chi bộ). Hiện tại, Chi bộ có 13 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Tổng số cán bộ của đơn vị là 24 người (09 nữ, 15 nam), gồm 3 Tổ công tác: Hành chính - Thực hành (đồng chí Phan Thị Giang làm Tổ trưởng); Quản lý sinh viên (đồng chí Nguyễn Thị Thanh Quyên làm Tổ trưởng); Quản trị - Dịch vụ (đồng chí Trần Hữu Trí làm Tổ trưởng). Trong đó có 1 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 11 cử nhân, 1 cao đẳng, 1 trung cấp, 1 đào tạo nghề. Với các chức danh: 1 giảng viên chính, 14 chuyên viên, 4 kỹ thuật viên, 1 kỹ sư, 1 cán sự, 2 nhân viên, 1 y sĩ. Lãnh đạo đơn vị gồm: GVC.TS Nguyễn Anh Chương - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban; Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban; ThS. Nguyễn Lê Quang - Phó Trưởng ban; ThS. Nguyễn Thị Thanh Quyên - Ủy viên BCH Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng.   

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II ban hành ngày 15/5/2018 kèm theo Quyết định số 358/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Nhà trường quy định: Ban Quản lý Cơ sở II có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển Cơ sở II; Tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở II, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học công tác và học tập; Đầu mối thông tin liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với Cơ sở II, giữa Cơ sở II với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Trường.