TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09 /12/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Nhận quân trang từ công ty giặt là

Đ/c Chiến, Tiệp, Tri, Việt

Trung tâm GDQP&AN

8:00

Họp xét kỷ luật sinh viên khóa 55 QLTNMT về việc thi hộ môn tiếng Anh B1

Đ/c Hà

Viện NN&TN

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

14:00

Đăng ký mua BHYT cho sinh viên GDQP

N.T.Thanh Quyên

Đ/c An, Hà

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

 

Nhận bài thi viện NN&TN

Đ/c An

Trung tâm GDQP&AN

Làm việc với phụ huynh SV khóa 52,53 viện NN&TN hết quĩ thời gian đào tạo; Rà soát tình trạng sinh viên chưa tốt nghiệp từ khoá 55 trở về  trước

Đ/c Hà

Cơ sở II

13:00

Làm việc với sinh viên chậm tiến khóa 54 về tình hình học tập và rèn luyện

Đ/c Hà

Cơ sở II

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Đ/c Hà , An

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên