Các tiết mục tham gia Hội diễn được dàn dựng, tổ chức tập luyện và biểu diễn rất công phu. Các tiết mục chủ yếu tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước, về người giáo viên nhân dân và mái trường Đại học Vinh thân yêu. Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội diễn đã lựa chọn và quyết định trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 06 giải Khuyến khích cho các tập thể và tiết mục xuất sắc tham gia Hội diễn.

một số hình ảnh của hội diễn.

Hội diễn văn nghệ là chương trình thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên Cơ sở II, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh.  

                                                                                                                                             Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II