Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 của Nhà trường, ngày 19/08/2019, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh tổ chức đón tiếp 206 sinh viên khóa 59 các nhóm ngành: Nông Lâm Ngư – Môi trường (bao gồm: Chăn nuôi, Nông học, NTTS, Khuyến nông, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai), nhóm ngành KHXH&NV (bao gồm: QLGD, QLNN, CTH, VNH, QLVH, Báo chí, CTXH) học GDQP-AN tại Cơ sở II.

Với sự chuẩn bị chu đáo trước đó, công tác đón tiếp sinh viên được triển khai một cách khoa học đúng yêu cầu đề ra. Các sinh viên được bố trí ăn ở tập trung trong ký túc xá, đảm bảo hệ thống điện, nước; được cấp phát đầy đủ quân trang, quân phục, các dụng cụ thiết yếu phục vụ học tập, sinh hoạt của toàn đợt học. Sinh viên học GDQP-AN và GDTC lần này được biên chế thành 3 Đại đội. Ngay sau khi đi vào ổn định, sinh viên được quán triệt về các nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và rèn luyện của khóa học.

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II