Thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức cho sinh viên một số ngành khóa 59 học tập trung tại Cơ sở II trong học kỳ I, năm học 2019 - 2020, Ban lý Cơ sở II chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp nhận và bố trí cho gần 534 sinh viên đến học tập tại Cơ sở II.

Cụ thể:

- Tổ chức biên chế, xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho 03 đại đội với 206 sinh viên thuộc các nhóm ngành NLN-MT, nhóm ngành KHXH&NV học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP&AN

- Tiếp nhận, bố trí cho 328 sinh viên ở tại Làng Sinh viên (Cụ thể: ngành Giáo dục Tiểu học: 156, ngành Giáo dục Mầm non: 167, ngành Quản lý Giáo dục: 5).

Trước đó để thực hiện chủ trương đưa sinh viên một số ngành học tập trung một học kỳ tại Cơ sở II, Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Nhà trường tiến hành sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị khu giảng đường Nhà C với 15 phòng học; cải tạo khu thực hành - thí nghiệm Nhà D với nhiều trang thiết bị hiện đại, lắp đặt hệ thống camera an ninh, mạng không dây (wifi) trong toàn bộ khu vực để kịp thời phục vụ các hoạt động học tập, sinh hoạt của sinh viên khi đến học tập tại Cơ sở II.

Sau đây là một số hình ảnh: