TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

                       

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

 

I.                    TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

8:00

Triển khai cho sinh viên làm phiếu xác nhận nội ngoại trú, điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2018-2019

Đ/c Hà, An, Ngân, Huyền, Chiến,

 

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

19: 00

Diễn đàn “Sinh viên ngành Sư phạm trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

CB,VC Ban QLCSII

Toàn thể SV SP Tại CSII

Hội trường nhà B

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

N.T.Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 18/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

8:00

Xử lý hồ sơ cho sinh viên các huyện nghèo được nhà trường cấp KP đào tạo

Đ/c Hà

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 19/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 20/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

13:00

Họp xét sinh viên các huyện nghèo được Nhà trường cấp kinh phí đào tạo

Đ/c Hà

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 22/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” tổng vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường

Nguyễn Anh Chương

Cán bộ phụ trách

SV học tập tại Cơ sở II

 

 

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 23/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/12/2018

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Kiểm tra gám sát những hạng mục chưa hoàn thiện tại 2 nhà KTX I và II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Tuấn,Trí

Cơ sở II

19:30

Diễn đàn “Sinh viên ngành Sư phạm trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Trần Anh Tuấn

 

Đ/c Thông

Hội trường nhà B

Thứ Ba, ngày 18/12/2018

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 19/12/2018

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 20/12/2018  

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Thay thế hạng mục điện nước tại Trại ngọt Hưng nguyên

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

14:00

Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 29 năm Ngày hội QPTD; kỷ niệm 35 năm thành lập khoa GDQP và 15 năm thành lập TT GDQP&AN Trường Đại học Vinh

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 22/12/2018

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 23/12/2018     

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Thông

 

II.               TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Thứ Hai ngày 17/12/2018

Sáng

Trực Thư viện

Vệ sinh các PTN

- Họp nhóm sinh viên hướng dẫn chuẩn bị báo cáo thực tập rèn nghề.

Chiều

 

Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị

Thực hành tin học (59 GDTC)
- Đóng mở phòng đàn

- Họp giao ban sinh viên thực tập tốt nghiệp triển khai công tác tuần mới

Thứ Ba ngày 18/12/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

- Trực thư viện

Hướng dẫn sinh viên K57, chăm sóc vườn hoa cúc bướm

Chiều

 

-Đóng mở phòng đàn
- Trực thu viện

Hướng dẫn sinh viên K57, chăm sóc vườn cam bảo tồn nguồn gen.

Thứ Tư ngày 19/12/2018

Sáng

Bảo dưỡng Thiết bị và vệ sinh PTN 201, 202

- Sửa ĐMKTKT
- Sinh viên làm đề tài TN

Đón tiếp học sinh Trường THSP tham quan trải nghiệm tại Trại thực nghiệm Nông học

Chiều

Bảo dưỡng Thiết bị và vệ sinh PTN 203, sắp xếp lại sách Thư viện

- Sửa ĐMKTKT
- Sinh viên làm đề tài TN

Đi mua hoá đơn, chứng từ phục vụ quyết toán rèn nghề K56 ngành Nông học

Thứ Năm ngày 20/12/2018

Sáng

Trực Thư viện

- Đóng mở phòng đàn
- Sinh viên làm đề tài TN

Đi mua hoá đơn, chứng từ phục vụ quyết toán rèn nghề K56 ngành Nông học

Chiều

 

- Đóng mở phòng đàn
- Sinh viên làm đề tài TN

Kiểm tra tình hình chăm sóc, theo dõi đề tài của sinh viên tại Đơn vị

Thứ Sáu ngày 21/12/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

- Thực hành ứng dụng viễn thám GIS
- Đóng mở phòng đàn
- Trực thư viện
- Sinh viên làm đề tài TN

Làm công tác thanh quyết toán năm 2018 tại Đơn vị.

Chiều

 

- Thực hành tin học ICT
- Đóng mở phòng đàn
- Trực thư viện
- Sinh viên làm đề tài TN

Đi liên hệ mua hạt giống, vật tư phục vụ cho kế hoạch vụ xuân 2019

Buổi

Hoàng Thị Hằng
(VP)

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

Thứ Hai ngày 17/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến và công văn đi
- Bàn giao bài thi cho cán bộ
chấm hệ VHVL lớp 57E
ngành QLĐĐ

- Trực VP
- Xác nhận điểm cho SV chuyển đổi, xác nhận chứng chỉ GDQPAN
- Nhập điểm cho SV chuyên ngành

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập Điểm thi 58E Lâm Hà
Lâm Đồng

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Ba ngày 18/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

- Trực VP
- Xác nhận điểm cho SV chuyển đổi, xác nhận chứng chỉ GDQPAN
- Nhập điểm cho SV chuyên ngành

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Tư ngày 19/12/2018

Sáng

Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

- Trực VP
- Xác nhận điểm cho SV chuyển đổi, xác nhận chứng chỉ GDQPAN
- Nhập điểm cho SV chuyên ngành

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Năm ngày 20/12/2018

Sáng

Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến và công văn đi
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

- Trực VP
- Xác nhận điểm cho SV chuyển đổi, xác nhận chứng chỉ GDQPAN
- Nhập điểm cho SV chuyên ngành

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy và hệ VHVL

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu ngày 21/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

- Trực VP
- Xác nhận điểm cho SV chuyển đổi, xác nhận chứng chỉ GDQPAN
- Nhập điểm cho SV chuyên ngành

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm Giữa kỳ hệ
Chính Quy

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy ngày 22/12/2018

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chủ Nhật ngày 23/12/2018

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày