TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

 

 

 

I.                    TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 24/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

8:00

Triển khai cho sinh viên làm phiếu xác nhận nội ngoại trú, điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Đ/c Hà, An, Ngân, Huyền, Chiến,

 

 

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

N.T.Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Ba, ngày 25/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

Phối hợp với tổ QT, DV chuyển kho quân trang

Tổ QT, DV và tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Tư, ngày 26/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

Thứ Năm, ngày 27/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Sáu, ngày 28/12/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

 

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 30/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

II.                 TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 24/12/2018

 

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Ba, ngày 25/12/2018

 

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Thay thế hạng mục điện nước tại Trại ngọt Hưng nguyên

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Tư, ngày 26/12/2018

 

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Năm, ngày 27/12/2018  

 

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Sáu, ngày 28/12/2018

 

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Bảy, ngày 29/12/2018

 

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

13:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 30/12/2018     

 

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

13:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Thông

 

 

III.              TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

 

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

 

 

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

 

Thứ Hai ngày 24/12/2018

 

Sáng

Trực Thư viện

Vệ sinh phòng TN

Họp kiểm tra tình hình Thực tập rèn nghề K56 NH

 

Chiều

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị

Hướng dẫn SV thu thập và xử lý số liệu thực tập rèn nghề.

 

Thứ Ba ngày 25/12/2018

 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

Trực Thư viện

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán thực tập rèn nghề 2018 tại CS1

 

Chiều

Trực Thư viện

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán thực tập rèn nghề 2018 tại CS1

 

Thứ Tư ngày 26/12/2018

 

Sáng

Bảo dưỡng Thiết bị và vệ sinh PTN 201, 202

Đóng mở phòng đàn. Sinh viên làm đề tài TN

Làm báo cáo tổng kết thực tập, xây dựng kế hoạch hoạt động KH2

 

Chiều

Bảo dưỡng Thiết bị và vệ sinh PTN 203, sắp xếp lại sách Thư viện

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị. Đóng mở phòng đàn

Làm báo cáo tổng kết thực tập, xây dựng kế hoạch hoạt động KH2

 

Thứ Năm ngày 27/12/2018

 

Sáng

Trực Thư viện

Làm dự trù môn Chăn nuôi. Sinh viên làm đề tài TN

Kiểm tra, hướng dẫn SV theo dõi đề tài tốt nghiệp

 

Chiều

Làm dự trù môn Chăn nuôi. Sinh viên làm đề tài TN

Huy động SV tổng dọn vệ sinh khuôn viên trại

 

Thứ Sáu ngày 28/12/2018

 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

Trực Thư viện

Họp hướng dẫn SV K56 làm báo cáo thực tập rèn nghề

 

Chiều

Thực hành tin học (bù). Trực Thư viện

Nộp và hoàn thiện hồ sơ quyết toán thực tập rèn nghề tại CS1

 

Buổi

Hoàng Thị Hằng
(VP)

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

Văn phòng Viện

Văn phòng Trung tâm

Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Thứ Hai ngày 24/12/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn đến
và công văn đi
- Nhập điểm CC, GK

Trực văn phòng; Lưu trữ công văn, hồ sơ;
Nhập điểm CC, GK, Thi cho sinh viên chính quy, VB2, VLVH; Xử lý các công việc khác.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

- Nhập điểm CC, GK
Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)

 

Thứ Ba ngày 25/12/2018

 

Sáng

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm GK, thi lớp 59E
ở Lào Cai

Trực văn phòng; Lưu trữ công văn, hồ sơ;
Nhập điểm CC, GK, Thi cho sinh viên chính quy, VB2, VLVH; Xử lý các công việc khác.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm Thi lớp 57E Quảng
Bình

 

Thứ Tư ngày 26/12/2018

 

Sáng

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm thi lớp 57E hệ
VHVL Yên Thành

Trực văn phòng; Lưu trữ công văn, hồ sơ;
Nhập điểm CC, GK, Thi cho sinh viên chính quy, VB2, VLVH; Xử lý các công việc khác.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm thi cao học 24 ở Vinh
Nha Trang

 

Thứ Năm ngày 27/12/2018

 

Sáng

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm Thi lớp 59T
Lâm Hà, Lâm Đồng

Trực văn phòng; Lưu trữ công văn, hồ sơ;
Nhập điểm CC, GK, Thi cho sinh viên chính quy, VB2, VLVH; Xử lý các công việc khác.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm thi lớp 58E
Thanh Hoá

 

Thứ Sáu ngày 28/12/2018

 

Sáng

- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập điểm CC, GK
- Nhập điểm thi lớp 57E
ở Vũ Quang

Trực văn phòng; Lưu trữ công văn, hồ sơ;
Nhập điểm CC, GK, Thi cho sinh viên chính quy, VB2, VLVH; Xử lý các công việc khác.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

- Lưu và vào sổ công văn đến
và công văn đi
- Nhập điểm CC, GK

 

Thứ Bảy ngày 29/12/2018

 

Cả ngày

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chủ Nhật ngày 30/12/2018

 

Cả ngày

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày