TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 11/11/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Chào cờ, Hội thao Quốc phòng đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Tổ QLSV phối hợp với CB, VC Trung tâm GDQP&AN

Trung tâm GDQP&AN

Rà soát sinh viên Viện NNTN chưa tốt nghiệp từ khoá 55 trở về trước, gọi điện và gửi thư về gia đình sinh viên.

Đ/c Hà

Cơ sở II

8:00

Họp giao ban đơn vị đầu tuần

TS. Nguyễn Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

VP Trưởng ban

13:00

Giao ban công tác HSSV tại cơ sở 1.

 

N.T.Thanh Quyên

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

19:30

Sinh hoạt lớp định kỳ tháng 11(Lớp 58A1, A2 GD. MN và các lớp thuộc Viện NN&TN)

Đ/c Hà, Ngân

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 06/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7: 00

 

Tiến hành thu bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”

Đ/c Hà, An, Chiến, Huyền, Ngân

Ban QLCS II

13: 00

Thông kê tình hình ngoại trú xã Nghi Ân 

Đ/c  An

Công an xã Nghi Ân

19:30

Sinh hoạt lớp định kỳ tháng 11 (Lớp 58A1, A2, A3 Sư phạm Anh)

Đ/c Huyền,  An, Quyên

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 07/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Xét học bổng tài trợ đợt 13cho Sinh viên Viện NN&TN và khoa GDQP

Đ/c Hà, An

Ban QLCS II

13:30

Thống kê tình hình ngoại trú Khối 1 Bến Thủy

Đ/c An

Phường Bến Thủy

19:30

Sinh hoạt lớp định kỳ tháng 11 (lớp 58A1, A2 GD. Tiểu học)

Đ/c Chiến

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 08/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Làm các thủ tục chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên toàn viện NN&TN

Đ/c Hà

Trung tâm GDQP&AN

 

Thống kê tình hình ngoại trú xã Nghi Đức

Và Khối 2 phường Bến Thủy

Đ/c An

Xã Nghi Đức và Phường Bến Thủy

19:30

Tổ chức sinh hoạt định kỳ cho sinh viên ở Ký túc xá Cơ sở II

CB phụ trách các lớp sinh viên theo phân công

- 661 sinh viên trong Ký túc xá TT.GDQP&AN

 

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn ở của sinh viên tại KTX

Tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Thống kê số liệu sinh viên tạm trú tại các khối 3,5,7,9 phường Bến thủy nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà

Phường Bến Thủy

16:00

Sinh hoạt đại đội

Đ/c Tiệp, Việt, Tri

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Võ Thị Hải Huyền

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 11/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Ng. T. Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

7:00

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ sinh viên học GDQP-AN và GDTC đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019

Tổ QLSV

Sân vận động Cơ sở II

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/11/2018

 

7:00

- Chào cờ, duyệt điều lệnh (đợt học II học kỳ I năm 2018-2019)

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo phòng học nhà C, nhà TN, và lắp đặt Internet (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC  (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất hỗ trỡ lắp đặt thiết bị nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 06/11/2018

7:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất hỗ trỡ lắp đặt thiết bị nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất hỗ trỡ lắp đặt thiết bị nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 07/11/2018

7:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất hỗ trỡ lắp đặt thiết bị nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất hỗ trỡ lắp đặt thiết bị nhà C

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 08/11/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 09/11/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng, Đ/c Dương,

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 11/11/2018     

7:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

III. TỔ HÀNH CHÍNH - THỰC HÀNH - THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

Trại ngọt Hưng Nguyên

Thứ Hai ngày 5/11/2018

Sáng

Trực thư viên

 

Họp giao ban K56 ngành Nông học triển khai kế hoạch tuần, xây dựng lịch làm việc tuần 9 cho lớp. * Họp lớp K57 ngành Nông học để hướng dẫn trồng hoa cúc bướm tại vườn Trại NH.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Trực thư viên

 

* Triển khai các thí nghiệm khóa luận tốt nghiệp cho K56 thực tập tốt nghiệp đợt 2. * Trực phục vụ sinh viên học GDTC mượn dụng cụ, thiết bị.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Ba ngày 6/11/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

 

*Hướng dẫn sinh viên chăm sóc, thu hoạch sản phẩm TTRN.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt

 

* Sắp xếp sinh viên bố trí thi nghiệm, trồng cây theo đề tài nghiên cứu.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Tư ngày 7/11/2018

Sáng

Bảo dưỡng Thiết bị và VSPTN

 

* Chỉ đạo, hướng dẫn sinh viên chăm sóc, bón phân cây hoa hướng dương * Phối hợp với sinh viên triển khai vệ sinh khuôn viên Trại NH.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Chuẩn bị Hóa chất THTN

 

* Hướng dẫn sinh viên K56 chăm sóc, bón phân cho hoa hướng dương. * Trực phục vụ sinh viên mượng dụng cụ, thiết bị học GDTC

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Năm ngày 8/11/2018

Sáng

Mua mẫu vật

 

* Kiểm tra tổng thể tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng thí nghiệm để xây dựng biện pháp, hướng dẫn sinh viên triển khai công việc.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Thực hành TN

 

* Kiểm tra đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệm của sinh viên tại Đơn vị.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

 

Thiết kế thí nghiệm, bố trí thí nghiệm cho sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 2 tại Đơn vị.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt

 

Đi Quỳ Châu kiểm tra mô hình trồng hoa hàng hóa phục vụ tết Nguyên Đán.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

Sáng

 

 

Trực phục vụ sinh viên học thể dục tại Cơ sở II.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

Trực phục vụ sinh viên học thể dục tại Cơ sở II.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chủ Nhật ngày 11/11/2018

Sáng

 

 

Nghỉ

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

Nghỉ

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Buổi

Hoàng Thị Hằng
(VP)

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

Thứ Hai ngày 5/11/2018 

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi Cao học
25 Nha Trang

 

Chào cờ
Làm thư ký hội thao,
điều lệnh

Chiều

- Trực văn phòng
- Dowload và in danh
sách vào điểm GK các
môn hệ VHVL

 

Trực VP

Thứ Ba ngày 6/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp
58T Kỳ Sơn

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Rà soát điểm GK,
thi lớp 57E Diễn Châu
để sv Chuẩn bị thi tốt
nghiệp

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Thứ Tư ngày 7/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm GK,
thi lớp 57E
Diễn châu để sv chuẩn bị
thi tốt nghiệp

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp 57E
Tương Dương

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Thứ Năm ngày 8/11/2018

Sáng

Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi GK
Cao học 25 ở Vinh

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi Lớp 58T
Lâm Hà - Lâm Đồng

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Nhập điểm GK lớp
59E Quảng Trị

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp 57E
Vũ Quang

 

Trực VP
Nhập điểm CC, GK
cho các đại đội đã hoàn
thành các học phần.