TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/11/2018)

 

I.                   TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Rà soát sinh viên Viện NNTN chưa tốt nghiệp từ khoá 55 trở về trước, gọi điện và gửi thư về gia đình sinh viên.

Đ/c Hà

Cơ sở II

7:30

 Chụp ảnh làm tư liệu Ban

Đ/c Tiệp, Huyền

Cơ sở II

8:00

Họp giao ban đơn vị đầu tuần

TS. Nguyễn Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

VP Trưởng ban

13:30

Làm việc với phụ huynh SV khóa 52,53 Viện NN&TN hết quĩ thời gian đào tạo

N.T.Thanh Quyên

Đ/c Hà

Cơ sở II

Tổng hợp danh sách tiết mục  Hội diễn văn nghệ 20/11

Đ/c Huyền

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7: 00

 

Xây dựng chương trình Hội diễn Văn nghệ và diễn đàn “Sinh viên sư phạm trong thời đại 4.0”

Đ/c Quyên, Huyền.

Ban QLCS II

Tiến hành thu bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”

Đ/c Hà, An, Chiến, Huyền, Ngân

13: 00

Thông kê tình hình ngoại trú xã Nghi Ân 

Đ/c  An

Công an xã Nghi Ân

Chấm thi phòng ở “Sạch, đẹp – Kiểu mẫu” lần thứ nhất, đợt học 2 học kỳ 1

CB, VC tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 15/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

13:00

Thống kê tình hình ngoại trú xã Nghi Đức

Và Khối 2 phường Bến Thủy

Đ/c An

Xã Nghi Đức và Phường Bến Thủy

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn ở của sinh viên tại KTX

Tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

19:00

Ghép nhạc, tổng duyệt chương trình Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày NGVN

Đ/c Tiệp, Huyền

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 17/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

 

Team Building chào mừng ngày NGVN (20/11)

Thường vụ CĐ Trường

CB, VC toàn trường

 

Đêm

Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 18/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/11/2018

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát hoàn thiện nhà C, và lắp đặt Internet (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC  (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị nhà C (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 13/11/2018

7:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 14/11/2018

7:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 15/11/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 17/11/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng,

Đ/c Dương,

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 18/11/2018     

7:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

II.                TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

 

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

Trại ngọt Hưng Nguyên

Thứ Hai ngày 5/11/2018

Sáng

Đưa SV K57 TS sang trại Mặn

- Vệ sinh PTN
- Bảo dưỡng thiết bị

* Họp giao ban các nhóm thực tập rèn nghề k56 Ngành Nông học. * Kiểm tra tình hình thực tập nghề tại vườn thực nghiệm.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Đưa SV K57 TS sang trại Mặn

- Vệ sinh PTN
- Bảo dưỡng thiết bị
- Đóng, mở phòng đàn
- HD sinh viên làm đề tài TN trong PTN

* Họp triển khai thực tập tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên ngành Nông học. Duyệt đề cương thực tập cho sinh viên.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Ba ngày 6/11/2018

Sáng

Làm việc tại trại ngọt: Sửa Giai cá giống

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thực hành

* Hướng dẫn sinh viên triển khai khóa luận tốt nghiệp.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Làm việc tại trại ngọt: Sửa Giai cá giống

- trực thư viện
-Đóng, mở phòng đàn

Hướng dẫn K57 ngành Nông học chăm sóc các loại hoa, bầu bí phục vụ NCKH.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Tư ngày 7/11/2018

Sáng

Trực thư viện

- Pha hóa chất

* Tập huấn, thực hành cho sinh viên kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thảo mộc.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Trực thư viện

- Thu mẫu
- HD sinh viên làm đề tài trong PTN
- Lên cơ sở 1 mượn dụng cụ TH

* Đánh giá, góp ý cho sinh viên triển khai khóa luận tốt nghiệp.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Năm ngày 8/11/2018

Sáng

Trực thư viện

- Thực hành học phần Khoa học đất Tiết 9-10
- Đóng, mở phòng đàn Tiết 2-5

* Tập huấn sinh viên chăm sóc, điều tiết sinh trưởng hoa hướng dương đảm bảo chiều cao,..

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Trực thư viện

- HD sinh viên làm đề tài TN trong PTN
- Thu mẫu
- Đóng, mở phòng đàn Tiết 7-10

* Triển khai cho sinh viên K57 NH chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây ăn quả.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

Làm việc tại trại ngọt: Sửa Giai cá giống

- Thực hành học phần Cơ sở ngành Nông học, Tiết 7-10
- Thực hành ứng dụng viễn thám GIS (Tổ địa lý), Tiết 7-9
- Cho GV khoa GDTC mượn, trả dụng cụ học tập
- Trực đóng, mở phòng đàn cho sinh viên GDTH Tiết 2-5

Chỉ đạo sinh viên tổng dọn vệ sinh, cắm biến báo tên đề tài, tên nhóm,..

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Làm việc tại trại ngọt: Sửa Giai cá giống

- Thực hành học phần Khoa học đất, Tiết 7-10
- Thực hành tin học (Dành cho sv GDQP)
- Thực hành quản lý đất đai (Phòng máy tính, tiết 7-9)
- Đóng, mở phòng đàn Tiết 7-10

* Cùng với sinh viên tổng hợp số liệu , nội dung đề tài trong tuần.

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chủ Nhật ngày 11/11/2018

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Buổi

Hoàng Thị Hằng
(VP)

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

Thứ Hai ngày 5/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Bàn giao bài thi lớp 59E
ngành Quản lý đất đai
ở Lào Cai

Kiểm tra tinh hình học tập của sinh viên

Làm việc với đoàn thanh
tra của Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Bàn giao bài thi Cao học
Nha Trang cho CBGD

Giao ban công
tác sinh viên

Làm việc với đoàn thanh
tra của Bộ Giáo dục và
Đào tạo

Thứ Ba ngày 6/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm lớp
57E Vũ Quang

Hoàn thiện các hồ sơ tự quản

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm lớp 58T
Lâm Hà - Lâm Đồng

 

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Thứ Tư ngày 7/11/2018

Thứ Tư

Sáng

- Trực văn phòng
- Dowload và in danh
sách vào điểm GK các
môn hệ VHVL

 

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Chiều

 

Đi thống kê số liệu ngoại trú tại các phường

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Thứ Năm ngày 8/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Nhập điểm thi GK

Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thực tập tốt
nghiệp lớp 57E Diễn Châu
và Tương Dương

Thống kê số lượng sinh viên đang học tập

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm GK và thi
Khoá 25 Cao học Vinh

Thu và nhận các hồ sơ của sinh viên thuộc chế độ chính sách.

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Chiều

- Trực văn phòng
-Nhập điểm thi Cao học 25
Nha Trang
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)

Công tác thi giũa kỳ tại cơ sở 2

Trực VP
Vào sổ công văn đi, đến
Trực nhập điểm

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

Sáng

 

 

Coi thi giữa kỳ

Chiều

 

 

Coi thi giữa kỳ

Chủ Nhật ngày 11/11/2018

Sáng

 

 

Coi thi giữa kỳ

Chiều

 

 

Coi thi giữa kỳ