TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 25/11/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Sinh viên các đại đội 7,8,9 thi kết thúc   GDTC phần chung

Các đại đội trưởng

Cán bộ coi thi

Phòng thi tets online

Nhà D

14:00

Mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

CB, VC toàn trường

Hội trường A

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 20/11/2018

Cả ngày

Nghỉ lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

 

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 21/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Sinh viên các đại đội thi kết thúc Học phần Giáo dục Quốc phòng 3

Các đại đội trưởng

Cán bộ coi thi

Trung tâm GDQP

Rà soát tình trạng sinh viên Lào đang học  tại Viện NN&TN để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà

Cơ sở II

13:00

Gặp mặt thành lập tổ tự quản xã Nghi Ân

Đ/c An

Xã Nghi Ân

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 22/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Sinh viên các đại đội thi kết thúc Học phần Giáo dục Quốc phòng 2

Các đại đội trưởng

Cán bộ coi thi

Phòng thi tets online

Nhà D

13:00

Kiện toàn công tác thành lập tổ sinh viên tự quản ở các khối phường Bến Thủy

Đ/c Hà

Phường Bến Thủy

19:30

Tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên tại KTX Cơ sở II

Tổ QLSV phối hợp với tổ QT, DV

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 23/11/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn ở của sinh viên tại KTX

Tổ QLSV

Trung tâm GDQP&AN

Sinh viên các đại đội thi kết thúc Học phần Giáo dục Quốc phòng 1

Các đại đội trưởng

Cán bộ coi thi

Phòng thi tets online

Nhà D

13:00

Thu hồi quân trang quân phục, kiểm tra phòng ở, làm công tác bàn giao sinh viên đợt 2 học kỳ 1

Tổ QLSV phối hợp với tổ QT,DV

Trung tâm GDQP&AN

18:00

- 5:00

Trực đêm Đại đội trưởng

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 24/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 25/11/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực Đại đội trưởng

Nguyễn Đức Thông

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/11/2018

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát hoàn thiện nhà C, và lắp đặt Internet (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên, không chuyên GDQP, GDTC  (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị nhà C (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Tọa đàm ngày 20/11

 

 

 

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 20/11/2018

7:00

Nghĩ lễ

 

 

Cơ sở II

13:00

Nghĩ lễ

 

 

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 21/11/2018

7:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN, nhà A, nhà C

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Kiểm tra khảo sát vật chất thay thế điện tại các phòng TN, nhà A, nhà C

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 22/11/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 23/11/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

- Thu hồi quân trang

- Nhận cơ sở vật chất, chốt chỉ số điện nước KTX I và II cho SV hết đợt học II năm học 2018-2019

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 24/11/2018

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng,

Đ/c Dương,

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 25/11/2018     

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày Đ/c Thông, ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Thông

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng, Thông

Trung tâm GDQP&AN

III. TỔ HÀNH CHÍNH - THỰC HÀNH - THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

 

THTN - TV

THTN - TV

Trại Nông học

Trại ngọt HN

Thứ 2 ngày 19/11/2018

Sáng

Coi thi phòng máy

- Mua mẫu vật tiết 2 - 4 và xử lý mẫu vật tiết 5
- Sinh viên làm đề tài TN

- Giao ban thực tập rèn nghề K56NH

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Coi thi phòng máy

- Vệ sinh PTN, bảo dưỡng Thiết bị
- Pha hóa chất
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)
- Thực hành tin học 59GDTC, tiết 7,8,9

Họp nhóm 57 trồng hoa Hướng dương

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ 3 ngày 20/11/2018

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Kiểm tra Thực tập tốt nghiệp của K56

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Xử lý phun thuốc và xử lý ra hoa của Hoa hướng Dương

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ 4 ngày 21/11/2018

Sáng

Phục vụ SV đọc sách tại Thư viện

- Xem thi giữa kỳ

Hướng dẫn SV thực tập tốt nghiệp

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Phục vụ SV đọc sách tại Thư viện

- Xem thi giữa kỳ

Hướng dẫn SV thực tập tốt nghiệp

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ 5 ngày 22/11/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt

- Thực hành khoa học đất (tiết 2,3,4)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Sinh viên làm đề tài TN

Kiểm tra đánh giá Thực tập TN SV K56

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt

- Xem thi giữa kỳ
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

Kiểm tra đánh giá Thực tập TN SV K56

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

Coi thi tại phòng máy

Thực hành cơ sở ngành (tiết 2,3,4,5)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Thực hành ứng dụng viễn thám (tiết 2,3,4,5)

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

Coi thi tại phòng máy

- Thực hành khoa học đất (tiết 7,8,9)
- Thực hành ứng dụng ICT trong giáo dục (tiết 7,8,9,10)
- TH ứng dụng tin học trong quản lý đất đai (tiết 7,8,9)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

CN ngày 11/11/2018

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Buổi

Hoàng Thị Hằng
(VP)

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

 

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

Thứ 2 ngày 19/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi Cao học
25 ở Vinh

Trực thi

Coi thi giữa kỳ

Chiều

 Lễ kỷ niệm 36 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam

 

 

Thứ 3 ngày 20/11/2018

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ 20/11

Chiều

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 4 ngày 21/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Nhập điểm thi GK hệ VHVL
lớp 58E - QLĐĐ ở Thanh Hoá

Xem thi

Trực thi

Chiều

- Trực văn phòng
-Nhập điểm thi thực tập
cuối khoá lớp 57E Tương
Dương và 57E Diễn Châu

 

 

Thứ 5 ngày 22/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm GK lớp 57E
Yên Thành

Trực thi

Trực VP

Chiều

- Trực văn phòng
- Dowload và in danh
sách vào điểm GK các
môn hệ VHVL, Cao học

 

 

Thứ Sáu ngày 9/11/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi lớp 57E -
QLĐĐ ở Quảng Bình để sv
chuẩn bị thực tập

Trực thi

Coi thi giữa kỳ

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Nhập điểm thi Cao học

 

 

Thứ Bảy ngày 10/11/2018

Sáng

 

Trực thi

 

 

Chiều

 

 

CN ngày 11/11/2018

Sáng

 

Trực thi

 

 

Chiều