TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 26/12/2018 đến ngày 02/12/2018)

 

 

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 26/11/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

7:00

Hỗ trợ bàn giao quân trang cho công ty giặt là

Đ/c Chiến, Tiệp

Cơ sở II

 

8:30

Làm việc với phụ huynh SV khóa 52, 53 của Viện NN&TN hết quỹ thời gian đào tạo

Đ/c Hà

Cơ sở II

 

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

 

14:00

Giao ban công tác QLSV

Phòng CTCT HSSV

Đ/c Hà, An

Hội trường tầng 8 Nhà điều hành

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Ba, ngày 27/11/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

7:00

 

Hỗ trợ tổ QT, DV vận chuyển, sắp xếp kho quân trang

Đ/c Việt, Tri, Chiến, Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

 

Đối chiếu với phòng KH-TC để hoàn thành hồ sơ giặt là

Đ/c Huyền, Ngân

Cơ sở II

 

13:00

Phối hợp xây dựng chương trình, kịch bản, kỹ thuật chương trình Rèn luyện NVSP khoa GDQP

Đ/c Huyền, Tiệp

Cơ sở II

 

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Đ/c Hà, An

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Tư, ngày 28/11/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

7:00

Rà soát tình trạng sinh viên Lào đang học tại Viện NN&TN để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà

Cơ sở II

 

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Cơ sở II

 

13:00

Phối hợp với tổ QT, DV chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chương trình phục vụ Hội thi Rèn luyện NVSP cấp khoa (Khoa GDQP)

Đ/c Huyền, Tiệp, Chiến, Việt, Tri, Ngân, An

Trung tâm GDQP&AN

 

19:00

Hội thi Rèn luyện NVSP cấp khoa (Khoa GDQP)

Các giáo viên phụ trách lớp

Các bộ phận phục vụ Hội thi

Trung tâm GDQP&AN

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Năm, ngày 29/11/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

13:00

Kiện toàn công tác thành lập tổ sinh viên tự quản ở các khối phường Bến Thủy

Đ/c Hà

Cơ sở II

 

19:00

Sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên ở KTX tại Cơ sở II

Các giáo viên phụ trách lớp

CB trực đêm

Trung tâm GDQP&AN

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Sáu, ngày 30/11/2018

 

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

 

7:00

Phối hợp với các đơn vị tại Cơ sở II để thống nhất lịch trực tháng 12

Đ/c Huyền

Cơ sở II

 

13:00

Hoàn thiện hồ sơ thanh toán tiền trực tháng 12 trình lãnh đạo Ban ký duyệt

Đ/c Ngân

Cơ sở II

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Bảy, ngày 01/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

CB trực theo lịch

Trung tâm GDQP&AN

 

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

CB trực theo lịch

Trung tâm GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 02/12/2018

 

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

CB trực theo lịch

Trung tâm GDQP&AN

 

Đêm

Trực quản lý sinh viên

CB trực theo lịch

Trung tâm GDQP&AN

 

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 26/11/2018

 

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo bổ sung nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị  đang thiếu nhà C (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước nhà TN

 

 

Cơ sở II

 

Thứ Ba, ngày 27/11/2018

 

7:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước nhà TN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước nhà TN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Tư, ngày 28/11/2018

 

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

19:30

Thi nghiệp vụ sư phạm

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Trung tâm GDQP&AN

 

Thứ Năm, ngày 29/11/2018  

 

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Sáu, ngày 30/11/2018

 

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

 

Thứ Bảy, ngày 01/12/2018

 

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng,

Đ/c Dương,

Trung tâm GDQP&AN

 

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 02/12/2018     

 

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Thông

Trung tâm GDQP&AN

 

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

 

III. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

 

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Thứ Hai ngày 26/11/2018

 

Sáng

Trực Thư viện

- Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị

Họp K56 triển khai lịch tuần thực tập rèn nghề

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

Trực Thư viện

- Vệ sinh PTN, bảo dưỡng Thiết bị
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)
- Thực hành tin học 59GDTC, tiết 7,8,9

Theo dõi chỉ đạo SV chăm sóc cây thực tập rèn nghề

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Thứ Ba ngày 27/11/2018

 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

- Trực thư viện
- Sinh viên làm đề tài TN

Họp nhóm Thực tập tốt nghiệp

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

- Trực thư viện
- Đóng mở phòng đàn (Tiết 7,8,9,10)

Theo dõi chỉ đạo SV chăm sóc cây thực tập Tốt nghiệp

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Thứ Tư ngày 28/11/2018

 

Sáng

Bảo dưỡng vệ sinh PTN

- Pha hóa chất
- Sinh viên làm đề tài TN

Hướng dẫn SV xử lý ra hoa Hướng dương K56, 57

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

Bảo dưỡng vệ sinh PTN

- Thu mẫu (từ 13h30- 17h, thu mẫu ngoài đồng ruộng)

Theo dõi SV vệ sinh và làm cỏ vườn cam

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Thứ Năm ngày 29/11/2018

 

Sáng

Trực Thư viện

- Thực hành khoa học đất (tiết 2,3,4)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Thực hành PP NCKH cho TS (Tiết 2,3,4)

Tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên Trại

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

Trực Thư viện

- Sinh viên làm đề tài TN
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

Chỉ đạo và hướng dẫn SV chăm sóc đối tượng thí nghiệm của Thực tập rèn nghề và TN

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Thứ Sáu ngày 30/11/2018

 

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

- Trực thư viện
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Thực hành ứng dụng viễn thám (tiết 2,3,4,5)

Kiểm tra, đánh giá công việc tuần của SV

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

- Thực hành khoa học đất (tiết 7,8,9)
Thực hành ứng dụng ICT trong giáo dục (tiết 7,8,9,10)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

Kiểm tra, đánh giá công việc tuần của SV

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Thứ Bảy ngày 1/12/2018

 

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chủ Nhật ngày 2/12/2018

 

Sáng

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Chiều

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

 

Buổi

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

 

 

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

 

Thứ Hai ngày 26/11/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thực tập
tốt nghiệp lớp 57E
Tương Dương và Diễn
Châu

Kiểm tra tinh trạng học tập và nếp sống của sv chuyên ngành

Trực VP
Vào điểm thi thực hành

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Dowload và in danh
sách vào điểm GK các
môn hệ VHVL, Cao học

Giao ban CTHSSV

Trực VP
Vào điểm thi thực hành

 

Thứ Ba ngày 27/11/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Vào điểm thi lớp 58E
QLĐĐ ở Thanh Hoá


- Xử lý các loại giấy tờ cho sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Công tác thi giũa kỳ tại cơ sở 2

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Vào điểm GK lớp 59E
Kinh tế Nông nghiệp ở
Kỳ Sơn


- Xử lý các loại giấy tờ cho sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Công tác thi giũa kỳ tại cơ sở 2

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Thứ Tư ngày 28/11/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm GK và Thi
Cao học lớp 25 Nha Trang
, Vinh


- Xử lý các loại giấy tờ cho sinh viên
- Rà soát tình trạng sinh viên bỏ học để sóa tên.
- Công tác thi giũa kỳ tại cơ sở 2

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 59E
ở Lào cai

Đi lấy số liệu ngoại trú

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Thứ Năm ngày 29/11/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công
văn đến và công văn đi
- Nhập điểm thi 59T -
Lâm Hà - Lâm Đồng

Nhập điểm

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm GK và điểm
thi lớp 57E ở Quảng Bình
để sv chuẩn bị đi thực tập
tốt nghiệp

 Nhập điểm

Trực văn phòng
Lưu trữ công văn, hồ sơ

 

Thứ Sáu ngày 30/11/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm GK và điểm
thi lớp 57E ở Quảng Bình
để sv chuẩn bị đi thực tập
tốt nghiệp

Xem thi, trực thi

Coi thi

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Bàn giao bài thi hệ VHVH
cho Giảng viên chấm

 

 

 

Chủ Nhật ngày 2/12/2018

 

 

Sáng

 

 

Coi thi

 

Chiều

 

 

Coi thi