TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09 /12/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Nhận quân trang từ công ty giặt là

Đ/c Chiến, Tiệp, Tri, Việt

Trung tâm GDQP&AN

8:00

Họp xét kỷ luật sinh viên khóa 55 QLTNMT về việc thi hộ môn tiếng Anh B1

Đ/c Hà

Viện NN&TN

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

14:00

Đăng ký mua BHYT cho sinh viên GDQP

N.T.Thanh Quyên

Đ/c An, Hà

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

 

Nhận bài thi viện NN&TN

Đ/c An

Trung tâm GDQP&AN

Làm việc với phụ huynh SV khóa 52,53 viện NN&TN hết quĩ thời gian đào tạo; Rà soát tình trạng sinh viên chưa tốt nghiệp từ khoá 55 trở về  trước

Đ/c Hà

Cơ sở II

13:00

Làm việc với sinh viên chậm tiến khóa 54 về tình hình học tập và rèn luyện

Đ/c Hà

Cơ sở II

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Đ/c Hà , An

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

CB làm việc tăng cường tại trại ngọt Hưng Nguyên

Đ/c Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trại ngọt Hưng nguyên

7:00

Rà soát tình trạng sinh viên Lào đang học tại Viện NN&TN để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà, An

Cơ sở II

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

 

Cơ sở II

19:00

Sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên tại KTX

Các giáo viên phụ trách lớp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 06/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

CB làm việc tăng cường tại trại ngọt Hưng Nguyên

Đ/c Tiệp, Tri, Chiến, Việt

 

13:00

Kiện toàn công tác thành lập tổ sinh viên tự quản ở các khối phường Bến Thủy

Đ/c Hà

Cơ sở II

19:00

Họp lớp sinh viên tháng 12/2018 tại các phòng học nhà A5

Đ/c Hà

 

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 07/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

CB làm việc tăng cường tại trại ngọt Hưng Nguyên

Đ/c Tiệp, Tri, Chiến, Việt

Trại ngọt Hưng Nguyên

19:00

Họp lớp sinh viên tháng 12/2018 tại các phòng học nhà A5

Đ/c Hà

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn T. Thanh Quyên

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 09/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/12/2018

 

Cả ngày

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo bổ sung nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị  đang thiếu nhà C (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 04/12/2018

7:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước nhà TN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước nhà TN

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Cả ngày

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo bổ sung nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

- Hỗ trợ lắp đặt thiết bị  đang thiếu nhà C (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

 

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 06/12/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Thay thế hạng mục cần sửa chữa điện nước tại Trại ngọt Hưng nguyên

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 07/12/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 08/12/2018

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng,

Đ/c Dương,

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 09/12/2018     

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Thông

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Thông

 

II. TỔ HÀNH CHÍNH - THỰC HÀNH - THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

 

Thực hành Thí nghiệm - Thư viện

Thực hành Thí nghiệm - Thư viện

Trại Nông học

Thứ Hai ngày 3/12/2018

Sáng

Trực thư viện

 

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Chiều

Trực thư viện

 

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Thứ Ba ngày 4/12/2018

Sáng

Trực thư viện

Trực thư viện

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Chiều

Trực thư viện

Trực thư viện
Đóng mở phòng đàn (Tiết 7,8,9,10)

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Thứ Tư ngày 5/12/2018

Sáng

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

Pha hóa chất

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Chiều

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

Thu mẫu (từ 13h30- 17h, thu mẫu ngoài đồng ruộng)

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Thứ Năm ngày 6/12/2018

Sáng

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

- Thực hành khoa học đất (tiết 2,3,4)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Thực hành PP NCKH cho TS (Tiết 2,3,4)

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Chiều

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bi
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Thứ Sáu ngày 7/12/2018

Sáng

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

- Trực thư viện
- Đóng mở phòng đàn (tiết 1,2,3,4)
- Thực hành ứng dụng viễn thám (tiết 2,3,4,5)
- Thực hành cơ sở ngành

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Chiều

Làm việc trên Trại ngọt Hưng Nguyên

- Thực hành ứng dụng tin học trong QLĐĐ (Tiết 7,8,9)
- Thực hành ứng dụng ICT trong giáo dục (tiết 7,8,9,10)
- Đóng mở phòng đàn (tiết 7,8,9,10)

Đưa Sinh viên đi Thực tập

Buổi

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa

Trại ngọt Hưng Nguyên

Thứ Hai ngày 3/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Dowload và in danh
sách vào điểm GK các môn hệ VHVL

- Trực văn phòng
-
Vào điểm hệ VHVL
-
Phối hợp với TT GDQP xử lý các công việc của văn phòng
-
Lưu trữ công văn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn đến và công văn đi
- Bàn giao bài thi hệ VHVL cho cán bộ chấm

Thứ Ba ngày 4/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi lớp 57E Yên Thành để Sinh viên chuẩn bị đi thực tập

- Trực văn phòng
-
Vào điểm hệ VHVL
-
Phối hợp với TT GDQP xử lý các công việc của văn phòng
-
Lưu trữ công văn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi Cao học 25 ở Vinh và Nha trang

Thứ Tư ngày 5/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn đến và công văn đi
- Nhập điểm GK hệ
VHVL lớp 58 Thanh Hoá

- Trực văn phòng
-
Vào điểm hệ VHVL
-
Phối hợp với TT GDQP xử lý các công việc của văn phòng
-
Lưu trữ công văn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên
Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 59E Ở Lào Cai

Thứ Năm ngày 6/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi lớp 57E Tương
Dương, Diễn Châu để sv thi lại lần 2

- Trực văn phòng
-
Vào điểm hệ VHVL
-
Phối hợp với TT GDQP xử lý các công việc của văn phòng
-
Lưu trữ công văn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Rà soát điểm thi lớp 57E Tương Dương
, Diễn Châu để sv thi lại lần 2

Thứ Sáu ngày 7/12/2018

Sáng

Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn đến và công văn đi
- Nhập điểm GK cao học25 ở Vinh và Nha Trang

- Trực văn phòng
-
Vào điểm hệ VHVL
-
Phối hợp với TT GDQP xử lý các công việc của văn phòng
-
Lưu trữ công văn

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi GK

Thứ Bảy ngày 8/12/2018

Cả ngày

 

 

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chủ Nhật ngày 9/12/2018

Cả ngày

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày