TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯

                   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018)

 

I. TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Nhận quân trang từ công ty giặt là

Đ/c Chiến, Tiệp, Tri, Việt

Trung tâm GDQP&AN

Nhận bàn giao công việc VPK, TLQLSV từ đồng chí Hạnh

Đ/c Huyền

 

8:00

Họp bàn kế hoạch phối hợp xử lý học vụ kỳ 2 cho sinh viên tồn đọng khóa 52 đền 55

Đ/c Hà

Viện NN&TN

9:00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt đơn vị

TS. Ng. Anh Chương

Đ/c Tuấn, Quyên, Trí

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

 

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 11/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

N.T.Thanh Quyên

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Làm việc với sinh viên chậm tiến khóa 54 về tình hình học tập và rèn luyện

Đ/c Hà

Cơ sở II

Triển khai các hoạt động phục vụ hoạt động của Bộ phận một cửa tại cơ sở II

Đ/c Huyền

 

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Đ/c Hà , An

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Công Việt

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 12/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Rà soát tình trạng sinh viên Lào đang học tại Viện NN&TN để báo cáo Nhà trường

Đ/c Hà, An

Cơ sở II

Hoàn thành hồ sơ tự quản ngoại trú

Cơ sở II

13:00

Ngoại trú tháng 12 xã Nghi Ân

 

Đ/c An

Công an Xã Nghi Ân

Thứ Năm, ngày 13/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

 

 

 

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Ngoại trú tháng 12 xã Nghi Đức

Đ/c An

Công an Xã Nghi Đức

13:00

Ngoại trú tháng 12 phường Bến Thủy

Đ/c An

Công an Phường Bến Thủy

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Phan Hữu Tiệp

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 14/12/2018

Cả ngày

Quản lý sinh viên theo sự phân công

Phối hợp với Tổ QT,DV để sắp xếp, vận chuyển kho quân trang

N. T. Thanh Quyên

 

Tổ QLSV

Cơ sở II

7:00

Chuẩn bị hồ sơ họp xét sinh viên các huyện nghèo được Nhà trường cấp kinh phí đào tạo

Đ/c Hà

Cơ sở II

13:00

Họp xét sinh viên các huyện nghèo được Nhà trường cấp kinh phí đào tạo

Đ/c Hà

Cơ sở II

18:00

- 5:00

Trực đêm quản lý sinh viên

Lê Đình Tri

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 15/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Bùi Tuấn An

Trung tâm GDQP&AN

Đêm

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

Nguyễn Phi Chiến

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 16/12/2018

Cả ngày

Trực quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

 

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/12/2018

 

7:00

- Họp giao ban

- Giám sát cải tạo, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhà C (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDQP và chuyên, không chuyên  GDTC (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Tờ trình cấp thiết bị điện nước thay thế tại Trại ngọt Hưng nguyên

 

 

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 11/12/2018

7:00

Kiểm tra gám sát những hạng mục chưa hoàn thiện tại 2 nhà KTX I và II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Kiểm tra gám sát những hạng mục chưa hoàn thiện tại 2 nhà KTX I và II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 12/12/2018

7:00

Kiểm tra gám sát những hạng mục chưa hoàn thiện tại 2 nhà KTX I và II

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Thay thế thiết bị điện tại nhà thí nghiệm

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 13/12/2018  

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Thay thế hạng mục điện nước tại Trại ngọt Hưng nguyên

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 14/12/2018

7:00

- Nạp đơn thuốc về trạm Y tế

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 15/12/2018

7:00

 - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế ca ngày, đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng, Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 16/12/2018     

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học các lớp chuyên GDTC

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương, Phượng

Trung tâm GDQP&AN

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Thông

 

III. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Hà Thị Thanh Hải

Đinh Bạt Dũng

Thứ Hai ngày 10/12/2018

Sáng

Trực Thư viện

 - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị

 

* Họp giao ban sinh viên thực tập rèn nghề.          

 * Họp sinh viên chuẩn bị đón tiếp học sinh Trường mầm non Sunrise đến tham qua, trải nghiệm.

Chiều

Trực Thư viện

Đóng/mở phòng đàn

Thực hành tin học

* Họp giao ban sinh viên thực tập tốt nghiệm

Thứ Ba ngày 11/12/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

 - Trực thư viện

 

* Đón tiếp học sinh Trường mầm non Sunrise đến tham quan, trải nghiệm.

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên

Đóng/mở phòng đàn

* Kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá tình hình thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.

Thứ Tư ngày 12/12/2018

Sáng

Bảo dưỡng Thiết bị và Vệ sinh PTN

 

- Trực thư viện

* Đánh giá tình hình thực tập sinh viên tại Đơn vị

Chiều

Pha hóa chất, chuẩn bị dụng cụ THTN

* Mua vật liệu phân bón phục vụ cho sinh viên thực tập.

Thứ Năm ngày 13/12/2018

Sáng

Trực Thư viện

 - Làm định mức KTKT

 - Đóng mở phòng đàn

 

* Hướng dẫn sinh viên, theo dõi, ghi chép số liệu.

Chiều

Thực hành Thí nghiệm tại PTN 203 tiết 7-10

- Đóng mở phòng đàn

* Làm việc tại Văn phòng Đơn vị.

Thứ Sáu ngày 14/12/2018

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên (Sửa hệ thống ấp cá)

 Trực thư viện

 Thực hành GIS

Đóng mở phòng đàn

* Hoàn tất hồ sơ quyết toán thực tập rèn nghề cho K56 ngành Nông học.

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng nguyên (Sửa hệ thống ấp cá)

Thực hành ứng dụng tin học cho GDQP

Thực hành ứng dụng tin học trong quản lý đất đai

Đóng mở phòng đàn

* Hoàn tất hồ sơ, thủ tục quyết toán thực tập rèn nghề cho K56 ngành Nông học.

Buổi

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Đạm

Nguyễn Tiến Dũng

Thứ Hai ngày 10/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến và công văn đi
- Bàn giao bài thi cho cán bộ
chấm hệ VHVL các lớp 57E
Yên Thành, 57E Vũ Quang,
58E Thanh Hoá
58T ở Lâm Hà - Lâm Đồng

 - Thống kê, rà soát, xếp loại kết quả HT của Sinh viên không chuyên học các môn GDQP từ tháng 11/2017 đến nay.
- Hoàn thiện hồ sơ Đảng của Chi bộ.
- Trực Văn phòng
- Nhập điểm

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập điểm thi GK lần 2
lớp 57E ở Diễn Châu

Thứ Ba ngày 11/12/2018

 

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi GK lần 2
lớp 57E ở Tương Dương

 - Thống kê, rà soát, xếp loại kết quả HT của Sinh viên không chuyên học các môn GDQP từ tháng 11/2017 đến nay.
- Hoàn thiện hồ sơ Đảng của Chi bộ.
- Trực Văn phòng
- Nhập điểm

 

 

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp 57E
Yên Thành

Thứ Tư ngày 12/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập điểm thi cao học 25
Vinh và Nha Trang

 - Thống kê, rà soát, xếp loại kết quả HT của Sinh viên không chuyên học các môn GDQP từ tháng 11/2017 đến nay.
- Hoàn thiện hồ sơ Đảng của Chi bộ.
- Trực Văn phòng
- Nhập điểm

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến và công văn đi
- Nhập điểm thi GK và Thi
lớp 58E Thanh Hoá

Thứ Năm ngày 13/12/2018

Sáng

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp 58T
Lâm Hà - Lâm Đồng

 - Thống kê, rà soát, xếp loại kết quả HT của Sinh viên không chuyên học các môn GDQP từ tháng 11/2017 đến nay.
- Hoàn thiện hồ sơ Đảng của Chi bộ.
- Trực Văn phòng
- Nhập điểm

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi lớp 57E
Vũ Quang

 

Thứ Sáu ngày 14/12/2018

Sáng

Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn đến
và công văn đi
- Rà soát điểm thi lớp 57E
Yên Thành để sv thi lại lần 2

 - Thống kê, rà soát, xếp loại kết quả HT của Sinh viên không chuyên học các môn GDQP từ tháng 11/2017 đến nay.
- Hoàn thiện hồ sơ Đảng của Chi bộ.
- Trực Văn phòng
- Nhập điểm

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

- Trực văn phòng
- Lưu Công văn trên Ioffice
(nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 59E ở
Kỳ Sơn, 57E ở Quảng Bình

Thứ Bảy ngày 15/12/2018

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều

 

 

Chủ Nhật ngày 16/12/2018

Sáng

 

 

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Chiều