TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019)

 

I.                    TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 31/12/2018

Nghỉ tết dương lịch 2019

Thứ Ba, ngày 01/01/2019

Chúc mừng năm mới 2019

Thứ Tư, ngày 02/01/2019

7:00

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường (cả tuần)

- Khám và cấp phát thuốc, Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;VS môi trường

Trực y tế (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 03/01/2019  

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 04/01/2019

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 05/01/2019

7:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:00

Dọn và chuyển kho quân trang

Sắp xếp kho vật chất, trang thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

18:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

 

Đ/c Thông

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 06/01/2019     

7:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

13:00

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN trực y tế , ca ngày và đêm Đ/c Dương

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Trung tâm GDQP&AN

II. TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Buổi

Phạm Anh Đức

Phan Thị Giang

Đinh Bạt Dũng

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

- Thực hành Thí nghiệm
- Thư viện

Trại Nông học

Thứ Hai ngày 31/12/2018

Nghỉ tết dương lịch 2019

Thứ Ba ngày 1/1/2019

Chúc mừng năm mới 2019

Thứ Tư ngày 2/1/2019

Sáng

 

- Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị tại PTN 102, 104.
- Hướng dẫn SV sử dụng thiết bị

Kiểm tra tình hình thực tập tốt nghiệp của sinh viên K56 tại Đơn vị

Chiều

 

- Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị tại PTN 205, 103
- Phục vụ và hướng dẫn SV làm LVTN tại PTN 104, 205

Hướng dẫn sinh viên K57 ngành Nông học thu hoạch hạt giống hoa cúc bướm để nhân giống

Thứ Năm ngày 3/1/2019

Sáng

 

Làm việc tại CS1

Kiểm tra tình hình chuẩn bị báo cáo tổng kết thực tập nghề K56 ngành Nông học

Chiều

 

- Trực Thư viện
- Phục vụ SV làm LVTN

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị cho sinh viên báo cáo thực tập nghề K56 ngành Nông học

Thứ Sáu ngày 4/1/2019

Cả ngày

 

- Hoàn thiện hồ sơ Thực hành Thí nghiệm HKII
- Phục vụ SV làm LVTN

Tham gia Hội đồng báo cáo thực tập nghề của các nhóm sinh viên K56 ngành Nông học.

Thứ Bảy ngày 5/1/2019

Cả ngày

 

- Hoàn thiện hồ sơ Thực hành Thí nghiệm HKII
- Phục vụ SV làm LVTN

 

Buổi

Nguyễn Tiến Dũng

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Đạm

Trại ngọt HN

Văn phòng Viện

Văn phòng khoa

Thứ Hai ngày 31/12/2018

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Nghỉ lễ

Nghỉ Tết dương lịch

Thứ Ba ngày 1/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ Tư ngày 2/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

- Nhập điểm GK hệ
Chính Quy
- Nhập điểm thi hệ VHVL

- Trực VP;
- Nhập điểm hệ CQ;
- Nhập điểm hệ VLVH;
- Phối hợp TT GDQPAN
xử lý các công việc chuyên môn.

Thứ Năm ngày 3/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

- Nhập điểm GK hệ
Chính Quy
- Nhập điểm thi hệ VHVL

 

Thứ Sáu ngày 4/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

- Nhập điểm GK hệ
Chính Quy
- Nhập điểm thi hệ VHVL

 

Thứ Bảy ngày 5/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày

- Nhập điểm GK hệ
Chính Quy
- Nhập điểm thi hệ VHVL

 

Chủ Nhật ngày 6/1/2019

Cả ngày

- Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)
- Cho cá ăn hàng ngày