Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023; chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và giải phápkhắc phục; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và bầu đại biểu dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh năm 2023.


                     ThS Nguyễn Lê Quang - Phó Ban QLCSII khai mạc hội nghị

            Thay mặt đoàn chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hiệp - Bí thư chi bộ, Trưởng ban đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Lê Quang - Phó trưởng ban đã thông qua kế hoạch và các chỉ tiêu năm 2024 của đơn vị.

   

                                       TS Vũ Duy Hiệp; Trưởng Ban QLCSII thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

 

    Năm 2023, là năm thứ hai triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18, Đại hội Đảng bộ trường Đại học Vinh lần thứ 32. Đặc biệt là thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của năm 2023.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường, cùng với cố gắng nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, toàn đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ về công tác tham mưu; công tác hành chính truyền thông; công tác học sinh, vinh viên, người học và công tác nội trú; công tác TH-TN; Công tác khảo thí; Công tác quản lý, bàn giao, khai thác, sử dụng tài sản,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Ban QLCSII còn gặp nhiều khó khăn thách thức đang đặt ra cho Cấp ủy, Lãnh đạo ban và viên chức, người lao động của đơn vị nhiều công việc cần phải thực hiện trong thời gian tới.

  Trong không khí dân chủ, tập trung; dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, viên chức, người lao động trong đơn vị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo của đơn vị. Các ý kiến thảo luận, đề xuất liên quan đến các chỉ tiêu được giao cho đơn vị năm 2024 như đảm bảo cơ sở vật chất để nâng cao công tác TH- TN, bố sung vị trí việc làm còn thiếu, bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ; Nâng cấp hệ thống Internet, cải tạo hội trường, Đề nghị các khoa viện cung cấp thông tin cán QLSV, Trợ lý ĐT, Cố vấn học tập để cán bộ và sinh viên ở tiện liên lạc khi có việc; Công tác quản lý, sửa chữa mua sắm CSVC, thiết bị ở KTX Trung tâm GDQP cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban QLCSII; Đề nghị Nhà trường nghiên cứu và điều chỉnh các góp ý của VC&NLĐ đơn vị vào quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi) của Nhà trường phù hợp với tình hình thực tế; Đề nghị Nhà trường cần tăng cường các hoạt động VHVN, TDTT tại Cơ sở II.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó hiệu trưởng; đại diện các phòng ban, chức năng trong nhà trường (Phòng HCTH; Phòng Quản trị - Đầu tư) và đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường đại diện BTV Công đoàn trường phát biểu ý kiến.

                                                          PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó hiệu trưởng Nhà trường - Phụ trách Cơ sở II phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp trường gồm 3 cán bộ, viên chức, người lao động đại diện cho các mảng công tác của Ban. Đồng chí Phạm Anh Đức  thay mặt tổ thanh tra nhân dân trình bày báo cáo thanh tra các hoạt động và việc sử dụng kinh phí của Ban năm 2023. Hội nghị tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn tổ thanh tra nhân dân công đoàn bộ phận Ban QLCSII.

Trong không khí trang trọng, vui tươi của Hội nghị, Công đoàn bộ phận đã trao giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Vinh cho 01 cá nhân công đoàn viên xuất sắc, đã có nhiều đóng góp trong các phong trào công đoàn của đơn vị năm học 2022 - 2023. Cũng tại Hội nghị này, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 góp phần cùng Chi bộ, Lãnh đạo ban đưa tập thể Ban QLCSII hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                                                         Tin bài: Truyền thông Ban QLCSII