Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH và Phòng CTCT HSSV, ngày 18/8/2018,  Ban Quản lý Cơ sở II  tổ chức khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân – học , sinh viên” cho các bạn tân sinh viên khóa 59 thuộc các khoa GDQP, GDTC và Viện NN&TN tại Cơ sở II Trường Đại học Vinh. 
Với mục đích nhằm:
Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế;
Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
Tuần “sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên” đầu khóa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho SV, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa…; hướng dẫn tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội v.v..
Sau đây là một số hình ảnh của buổi khai mạc “Tuần “sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên” đầu năm học 2018 – 2019:


 

 

 

 

Bài & Ảnh: BQLCSII