Thực hiện kế hoạch số 39/KH-ĐHV ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Vinh về việc tổ chức Tuần “Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2019 - 2020, sáng ngày 21//8/2019 tại Cơ sở II, Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các khoa, viện tổ chức khai mạc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cho các tân sinh viên khóa 60 thuộc các khoa GDQP, GDTC và Viện NN&TN tại Cơ sở II Trường Đại học Vinh.

Tham dự lễ khai mạc, có TS Nguyễn Anh Chương, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cơ sở II cùng các cán bộ, giảng viên và 70 sinh viên thuộc các khoa, viện đào tạo tại Cơ sở II.

Tại buổi sinh hoạt, các sinh viên đã được TS. Nguyễn Anh Chương trao đổi các nội dung nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định đào tạo, chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019- 2020, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. Tuần “sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho SV, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa…; hướng dẫn tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội v.v..

Sau đây là một số hình ảnh:

Bài & ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II