Các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, ngày 09/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy - Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể; các đồng chí Bí thư chi bộ khối phòng ban, trung tâm, trạm, Bí thư Đảng bộ bộ phận, chi bộ các viện, khoa đào tạo tại Cơ sở II cùng với 13 đồng chí đảng viên của chi bộ đã có mặt đông đủ tham dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu tham dự đại hội đã phát biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Các ý kiến chủ yếu tập trung đánh giá ghi nhận những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, đồng thời nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chi bộ để thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, góp phần vào sự phát triển của Nhà trường. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại biểu đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 3 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đồng chí theo đúng các đề án nhân sự đã được đại hội thông qua.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II được Đảng ủy Nhà trường chọn làm đại hội điểm cho khối phòng, ban, trung tâm, trạm. Các công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên.

TS. Nguyễn Anh Chương - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng ban khai mạc Đại hội

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

ThS. Nguyễn Thị Thanh Quyên - Chi ủy viên điều hành thảo luận

ThS. Đinh Bạt Dũng phát biểu tham luận

ThS. Nguyễn Thị Đạm phát biểu tham luận

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH chi bộ, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022

BCH chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

Toàn cảnh buổi Đại hội

Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II

  Tin, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II