Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, đã tiến hành khảo sát thực tế tại Cơ sở II của Nhà trường. Tham gia khảo sát, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn; Về phía Nhà trường có GS.TS Nguyễn Huy Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, trung tâm.

Tại Cơ sở II của Nhà trường, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành trao đổi, khảo sát thực tế một số nội dung liên quan đến đảm bảo điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, gồm có: khu ký túc xá sinh viên, nhà ăn, các điều kiện phục vụ ăn ở, sinh hoạt, điện nước, hạ tầng công nghệ thông tin; thư viện, không gian học tập phục vụ cán bộ và sinh viên giảng dạy, học tập, nghiên cứu; môi trường cảnh quan, phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất hội trường, giảng đường, nhà thực hành - thí nghiệm, sân chơi, bãi tập, các thiết chế phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên.v.v… Về sơ bộ, Đoàn đánh giá ngoài có đánh giá cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường

Theo kế hoạch, đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Vinh kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 17/10/2020.

một số hình ảnh:

Bài & ảnh Ban quản lý cơ sở II