Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo tại Cơ sở II, ngay từ đầu năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nhanh chóng triển khai và hoàn thành hệ thống phòng máy tính phục vụ thực hành và thi test online.

Hiện nay, các phòng máy tính tại Nhà thực hành - thí nghiệm (Nhà D) của Cơ sở II đã được cải tạo lại và nâng cấp theo tiêu chuẩn dự án phòng máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng số máy tính phục vụ học tập, nghiên cứu, thi test online là 120 máy tính được bố trí thành 03 phòng, trong đó có 82 bộ bàn ghế, máy tính được trang bị mới hoàn toàn, 01 phòng trực thi có màn hình lớn để truyền dữ liệu camera các phòng thi. Trong các phòng máy đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát, màn hình, máy chiếu, bảng viết bút dạ, âm thanh, điều hòa nhiệt độ, thảm nền…

Trên cơ sở trang thiết bị được chuẩn bị chu đáo, kể từ năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã giao cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý Cơ sở II, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Phòng Đào tạo triển khai thực hiện kế hoạch học thực hành, thi thực hành, thi giữa kỳ và cuối kỳ tại các phòng máy. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã tổ chức thi, đánh giá kết quả bằng hình thức test online cho hàng ngàn lượt sinh viên các khóa 58, 59 theo chương trình tiếp cận CDIO. Ngoài ra, tận dụng hệ thống phòng máy này, các học phần Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất của sinh viên tại Cơ sở II cũng được tổ chức thi trên máy tính thay bằng thi trên giấy như trước đây. Điều này vừa tiết kiệm thời gian, nhân lực, kinh phí (không phải chấm thi, nhập điểm…), vừa đảm bảo công bằng, khách quan.


Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II