Tham dự chỉ đạo Hội nghị có TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng Trường,  Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Tài chính, cùng với sự có mặt đầy đủ 23 cán bộ, viên chức của Ban Quản lý Cơ sở II.      

Tai Hội nghị, thay mặt tập thể đơn vị, TS. Nguyễn Anh Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Thư ký Hội đồng Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban, đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020, phân tích những thành tựu chủ yếu và hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 của đơn vị. Đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng bổ sung cho các dự thảo báo cáo, nhất là định hướng và nội dung triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, tổ chức Hội nghị chu đáo của đơn vị; ghi nhận và biểu dương những hoạt động đơn vị đã triển khai và đạt kết quả tốt; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần trung thực hiện trong năm học 2020 - 2021; yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của đơn vị tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm thực hiện nền nếp, kỷ cương lao động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao để tạo khí thế mới, sức sống mới cho Cơ sở II, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của Tổ Thanh tra nhân dân và tiến hành bầu bổ sung thành viên tham gia Tổ Thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021; bầu 5 đồng chí đại diện cho đơn vị tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2020 - 2021; thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Ban Quản lý Cơ sở II.       

một số hình ảnh hội nghị.

 

Bài, Ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II