Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 -2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 17/9/2018, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN đã long trọng tổ chức Lễ Chào cờ đầu tuần và Hội thao Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Ban Quản lý Cơ sở II, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN, Ban Chủ nhiệm khoa GDQP, giảng viên, cán bộ, viên chức cùng hơn 500 sinh viên thuộc các ngành GDQP-AN, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh đang học tập và rèn luyện trong chương trình GDQP-AN đợt 1, học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 tại Cơ sở II Trường Đại học Vinh.

Lễ chào cờ và Hội thao điều lệnh là hoạt động thường kỳ trong mỗi đợt học nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tạo nề nếp sinh hoạt, rèn luyện lề lối tác phong cho sinh viên. Đồng thời qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi lễ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca của các sinh viên đến từ 6 Đại đội không chuyên và khối sinh viên chuyên ngành GDQP. Ngay sau phần nghi thức chào cờ, Ban Tổ chức đã tiến hành Hội thao diễu duyệt điều lệnh. Sau đây là bảng tổng hợp kết quả của Hội thao điều lệnh:

TT

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Giảm khảo 3

Giám khảo 4

Giám khảo 5

Tổng điểm

Xếp thứ

Đại đội 1

21,5

22,4

21,5

23,0

23,1

111,5

6

Đại dội 2

24,0

22,7

22,0

23,0

23,8

115,5

2

Đại đội 3

22,5

23,1

21,5

22,5

22,9

112,5

5

Đại dội 4

23,0

22,4

21,0

22,5

24,0

112,9

4

Đại đội 5

23,5

23,0

23,0

23,5

24,2

117,2

1

Đại đội 6

24,2

22,5

22,5

23,0

23,1

115,3

3


 Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ:

Ban Quản lý Cơ sở II