Tham dự buổi lễ có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.NGƯT. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đảng ủy viên Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã thông báo về Quyết định thành lập Ban Quản lý Cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, Quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Anh Chương - Phó Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Cơ sở 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời công bố Quyết định số 297/QĐ-ĐHV ngày 24/4/2018 về việc điều động viên chức và lao động hợp đồng thuộc các bộ phận hành chính của các khoa, viện, trung tâm đến làm việc tại Ban Quản lý Cơ sở 2.

 

TS. Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng TCCB công  bố các Quyết định

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Cơ sở 2. Giáo sư Hiệu trưởng nhấn mạnh Ban Quản lý Cơ sở 2 cần phải chủ động tham mưu cho Nhà trường xây dựng chiến lược, các chính sách phát triển Cơ sở 2, tổ chức quản lý toàn diện, đầu mối triển khai thực hiện các mặt công tác, hoạt động của Cơ sở 2, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức và người học công tác, giảng dạy, học tập; Cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong toàn Trường để bố trí, sử dụng lao động có hiệu quả, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, công tác sinh viên, tổ chức hành chính, cơ sở vật chất, an ninh trường học và các vấn đề khác của Cơ sở 2, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường về tình hình công tác và những vấn đề liên quan để triển khai hoạt động có hiệu quả nhằm tạo sức sống mới cho Cơ sở 2...

 

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Cơ sở 2

Trong quá trình vận hành thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Cơ sở 2 và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất với Nhà trường để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động phù hợp với thực tiễn trên nguyên tắc thực hiện cải cách hành chính, tinh giản thủ tục, hiệu quả, kịp thời, hướng tới phục vụ tốt hơn cho cán bộ, sinh viên, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của Nhà trường; Dưới sư chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Cơ sở 2, Ban quản lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, hệ thống công nghệ thông tin… nhằm sớm ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả.

 

TS. Nguyễn Anh Chương - Trưởng Ban Quản lý Cơ sở 2 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý Cơ sở 2

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở 2