Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, sáng 5/11/2018, Ban Quản lý Cơ sở II cùng với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã tổ chức Lễ Chào cờ đầu tuần và Hội thao Quốc phòng dành cho sinh viên đang học GDQP-AN và GDTC đợt 2, học kỳ I, năm học 2018-2019 tại Cơ sở II của Nhà trường. Tham dự chương trình có Lãnh đạo Ban Quản lý Cơ sở II, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng, giảng viên, cán bộ, viên chức cùng gần 300 sinh viên các ngành GDQP-AN, khóa 58 Ngôn ngữ Anh.

Lễ Chào cờ và Hội thao Quốc phòng là hoạt động có ý nghĩa trong các đợt học GDQP-AN tại Cơ sở II của sinh viên Nhà trường. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tạo nề nếp sinh hoạt, rèn luyện, lề lối tác phong cho sinh viên. Đồng thời qua hoạt động này góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi Lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca của các sinh viên đến từ các Đại đội không chuyên và khối sinh viên chuyên ngành GDQP&AN. Sau phần nghi thức chào cờ, Ban Tổ chức đã tiến hành Hội thao diễu duyệt điều lệnh của sinh viên theo từng Đại đội. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo, Ban Thư ký đã chấm điểm phần thi của các Đại đội. Tổng hợp kết quả điểm và xếp loại như sau:

TT

Đại đội

Xếp loại

1

9

Nhất

2

7

Nhì

3

8

Ba


Một số hình ảnh của buổi lễ:

Bài & ảnh: Ban Quản lý  Cơ sở II