Nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2018), sáng ngày 12/8/2018 Ban Quản lý cơ sở II Trường Đại học Vinh đã tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh dọn vệ sinh tại Cơ sở II. 

Chương trình nhằm giáo dục, rèn luyện sinh viên về ý thức lao động, giúp sinh viên hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ sở cho sinh viên tham gia lao động có hiệu quả sau này; đồng thời góp phần tạo nên cảnh quan môi trường tốt, xây dựng Cơ sở II Trường Đại học Vinh ngày càng “Xanh - Sạch – Đẹp” để phục vụ cho nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên.

Với ý nghĩa đó, ngày Chủ nhật Xanh đã thu hút đông đảo các ĐVTN là sinh viên đang học GDQP-AN tại Cơ sở II tích cực tham gia và lao động có hiệu quả. Kết

thúc chương trình, các ĐVTN đã cải tạo đất tại vườn rau Sinh viên, thu gom rác thải và dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên Trung tâm GDQP&AN.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II