BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/12/2018

08:30

Giao ban Đơn vị đầu tuần

TS. Nguyễn Anh Chương

Đ/c Tuấn, Trí, Quyên

VP Trưởng ban

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c An

TT GDQP&AN

19:30

Diễn đàn “Sinh viên ngành Sư phạm trước Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

TS. Nguyễn Anh Chương

- Đại biểu mời

- SV ngành Sư phạm tại Cơ sở II

Hội trường Nhà B - Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 18/12/2018

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Việt

TT GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 19/12/2018

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Trí

TT GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 20/12/2018

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Tiệp

TT GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 21/12/2018

14:00

Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 29 năm Ngày hội QPTD; kỷ niệm 35 năm thành lập khoa GDQP và 15 năm thành lập TT GDQP&AN Trường Đại học Vinh

TT. GDQP&AN

Đ/c Chương, Tuấn và các đ/c Tổ Quản lý sinh viên, Quản trị - Dịch vụ

Hội trường TT GDQP&AN

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Tri

TT GDQP&AN

Thứ Bảy, ngày 22/12/2018

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2018)

07:30

Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” tổng vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường

Ban Quản lý Cơ sở II

- Cán bộ phụ trách

- SV học tập tại Cơ sở II

Khuôn viên Cơ sở II

7:00 – 17:00

CB trực theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Tri

TT GDQP&AN

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Chiến

TT GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 23/12/2018

7:00 – 17:00

CB trực theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Ngân

TT GDQP&AN

18:00 - 06:00

CB trực đêm theo phân công tại TT. GDQP&AN

Trần Anh Tuấn

- Đ/c Thông

TT GDQP&AN

Cả tuần

Lưu ý: 

- Các đồng chí được giao phụ trách các lớp sinh viên thường xuyên trao đổi nắm bắt tình hình, tổ chức thực hiện nền nếp học tập, rèn luyện.

- Bộ phận Một cửa giải quyết hồ sơ kịp thời cho sinh viên

- Tổ Quản trị, Dịch vụ phục vụ cơ sở vật chất, sửa chữa điện nước đảm bảo dạy học, ở KTX của sinh viên

- Các đồng chí thực hiện lịch trực đêm và ngày theo phân công đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, hiệu quả.