TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

TỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/9/2018

6:30

-  Tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên theo sự phân công (cả ngày).

-  Tiếp nhận các tiết mục đăng ký văn nghệ, chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ chào tân sinh viên và năm học mới

-  Biên tập tin bài về hoạt động Chủ nhật Xanh tại Cơ sở II, tiếp tục hoàn thiện subweb của đơn vị.

-  Xây dựng tiêu chí phòng ở kiểu mẫu để đánh giá chất lượng rèn luyện cho sinh viên học GDQP-AN

-   Tiếp tục bố trí chỗ ở cho sinh viên các khoa, viện tại KTX TT GDQP và thống kê danh sách sinh viên đăng ký ở Nội trú của Viện NN&TN, khoa GDTC

-  Rà soát tình hình sinh viên thuộc diện cảnh báo thôi học và thống kê các môn học những của sinh viên các khóa trước của Viện NN&TN chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 để báo cáo Nhà trường (hạn báo cáo: Thứ Tư, 12/92/2018)

-  Thu bài thu hoạch, và thống kê bài “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đ/c Hà, An, Việt

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

9:30

-  Họp tổ Quản lý sinh viên

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri,Chiến, Hà, An

- Đ/c Hà, An

TT. GDQP&AN

13:30

-  Làm thủ tục cho 16 sinh viên  học GDQP1 rời khỏi Trung tâm (trả quân tư trang, thanh toán tiền điện, nước; vệ sinh)

-  Đón tiếp sinh viên học GDQP 2 (bố trí chỗ ở, biên chế đại đội, quán triệt nội quy)

-   Lấy thông tin sinh viên nội, ngoại trú tại xã Nghi Đức, Nghi Ân, Nghi Phong.

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

 

 

- Đ/c Hà, An

 

 

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

18: 00

- 5:00

-   Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Phan Hữu Tiệp

TT. GDQP&AN

Thứ Ba, ngày 11/9/2018

6:30

-  Tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên theo sự phân công (cả ngày).

-  Xây dựng chương trình, viết kịch bản chuẩn bị Hội diễn Văn nghệ

-  Tổng hợp điểm rèn luyện HK II cho sinh viên khoa GDQP

N. T. Thanh Quyên

 

 

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp,

Việt, Tri, Chiến

 

 

- Đ/c Hà, An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

13:00

-  Lấy thông tin ngoại trú Khối 1, 2 Phường Bến Thủy

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c  Bùi Tuấn An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

18: 00

- 5:00

-   Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

 Đ/c Lê Đình Tri

TT. GDQP&AN

Thứ Tư, ngày 12/9/2018

6:30

-  Tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên theo sự phân công (cả ngày).

-  Xét học bổng tuyển sinh cho sinh viên khóa 59

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

- Đ/c Hà, An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

13:30

- Xét học bổng tuyển sinh cho sinh viên khóa 59

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c  Nguyễn Hữu Hà, Bùi Tuấn An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

18: 00

- 5:00

-   Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Đ/c Lê Công Việt

TT. GDQP&AN

Thứ Năm, ngày 13/9/2018  

6:30

-  Tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên theo sự phân công (cả  ngày).

-  Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

-  Nhận giấy chuyển NVQS của sinh viên 59 nhập học

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

- Đ/c Hà, An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

13:30

-  Triển khai cho sinh viên thống kê nơi ở tại các khối cư dân nơi sinh viên cư trú để báo cáo Nhà trường.

-  Nhận giấy chuyển NVQS của sinh viên 59 nhập học

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

- Đ/c Hà, An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

18: 00

- 5:00

- Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Đ/c Phan Hữu Tiệp

TT. GDQP&AN

Thứ Sáu, ngày 14/9/2018:

6:30

-  Tổ chức, duy trì các hoạt động cho sinh viên theo sự phân công (cả ngày).

-  Nhận bài thi của các khoa viện GDQP, NN&TN

-  Triển khai cho sinh viên làm các thủ tục miễn giảm học phí thuộc các đối tượng chính sách

- Nhập điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên Viện NN&TN

- Lập danh sách sinh viên  học GDQP-AN nghỉ phép cuối tuần trình BGĐ Trung tâm  GDQP& AN ký duyệt

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

- Đ/c Hà, An

 

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

9:00

Họp sinh viên nội trú

N. T. Thanh Quyên

Đ/c Tuấn, Quyên, Hà, Việt, Tiệp

Phòng A403 GĐ Trung tâm GDQP & AN

13:30

-  Làm thẻ cho sinh viên 59 nhập học muộn

-  Nhập điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên  Viện NN&TN

-  Sinh hoạt đại đội sinh viên học GDQP-AN

N. T. Thanh Quyên

- Đ/c Ngân, Huyền, Tiệp, Việt, Tri, Chiến

- Đ/c Hà, An

Ban QLCSII

TT. GDQP&AN

 

18: 00

- 5:00

-   Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

Đ/c Lê Đình Tri

TT. GDQP&AN

 

Thứ Bảy, ngày 15/9/2018     

13:00

-     Làm thủ tục cho sinh viên học GDQP2 rời khỏi TT GDQP, kiểm tra vệ sinh phòng ở, trả quân tư trang, chốt chỉ số điện nước; Chuẩn bị công tác đón tiếp sinh viên học GDQP3

N.T. Thanh Quyên

Trần Hữu Trí

-  Phan Hữu Tiệp

-  Đặng Thị Ngọc

 

Cả ngày

-     Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

-  Sáng, chiều: Võ T.Hải Huyền

-  Đêm: Nguyễn Đức Thông

TT. GDQP&AN

 

Chủ Nhật, ngày 16/9/2018     

Cả ngày

-Trực Đại đội trưởng

N. T. Thanh Quyên

-  Sáng, chiều: Lê Đình Tri

-  Đêm: Nguyễn Phi Chiến

TT. GDQP&AN

 

TỔ QUẢN TRỊ, DỊCH VỤ

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Cán bộ thực hiện

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/9/2018

7:00

- Họp giao ban

- Kiểm tra VS an toàn thực phẩm;

VS môi trường ,Trực y tế (cả tuần)

- Giám sát cải tạo phòng học, phòng làm việc nhà C, nhà D, nhà B (cả tuần)

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học (cả tuần)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thay thế và sửa chữa thông thường; (cả tuần)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

 

Cơ sở II

13:30

-Thay thế máy chiếu nhà học A5, giảng đường A

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

Thứ Ba, ngày 11/9/2018

7:00

-Thay thế máy chiếu nhà học A5, giảng đường A

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

13:30

-Thay thế máy chiếu nhà học A5, giảng đường A

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

Thứ Tư, ngày 12/9/2018

7:00

- Thay thế máy chiếu nhà học A5, giảng đường A

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông

Cơ sở II

13:30

- Sắp xếp lại kho quân trang, kho thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

 Ngọc, Phượng

Cơ sở II

Thứ Năm, ngày 13/9/2018  

7:00

- Sắp xếp lại kho quân trang, kho thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Ngọc, Phượng

Cơ sở II

13:30

- Sắp xếp lại kho quân trang, kho thiết bị

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Ngọc, Phượng

Cơ sở II

Thứ Sáu, ngày 14/9/2018

7:00

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

13:30

 

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Trí, Thông, Ngọc, Phượng, Dương

Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 15/9/2018

7:00

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN (Cả ngày và buổi tối)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương Đ/c Thông

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cấp phát và thu hồi trang thiết bị dạy học - Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN (Cả ngày và buổi tối)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Ngọc, Đ/c Dương

Đ/c Thông

Trung tâm GDQP&AN

Chủ Nhật, ngày 16/9/2018     

7:00

- Chủ nhật Xanh

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN (Cả ngày và buổi tối)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Phượng

Đ/c Dương

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

13:30

- Cán bộ trực theo phân công tại TT GDQP&AN (Cả ngày và buổi tối)

Trần Anh Tuấn

Trần Hữu Trí

Đ/c Dương

Đ/c Trí

Trung tâm GDQP&AN

           

   TỔ HÀNH CHÍNH – THỰC HÀNH – THƯ VIỆN

Thứ/ ngày

Buổi

Phạm Anh Đức

Phan Thị Giang

Hà Thị Thanh Hải

Hoàng Thị Hằng

Thực hành Thí nghiệm
Thư viện

Thực hành thí nghiệm Thư viện

Thực hành thí nghiệm
Thư viện

Văn phòng khoa

Thứ 2

Sáng

Trực Thư viện

 

Bảo dưỡng thiết bị, chuẩn bị dụng cụ TH

 Trực văn Phòng  Vào sổ và lưu công văn đến, công văn đi

Lưu Công văn trên Ioffice (nếu có)
Bàn giao bài thi hệ Từ xa,VHVL cho cán bộ chấm thi

Chiều

Trực Thư viện

 

Rà soát hoá chât, nhận hoá chất, vật tư, dụng cụ TH

Trực văn phòng

Dowload và in danh sách vào điểm hệ Từ xa, hệ VHVL để cán bộ vào điểm GK

Thứ 3

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Chuyển thiết bị, đồ dùng PTN

- Trực văn phòng
- Lưu CV trên Iofice vào
máy tính (nếu có)
- Nhập điểm các môn học
GK lớp 57E Tương Dương
Yên Thành, 58 E Kỳ Sơn

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Chuyển thiết bị, đồ dùng PTN

Nhập điểm các môn cao
học K25 ở Vinh và Nha
Trang
Nhập điểm bảo vệ luận văn cao học 24 ngành Khoa học cây trồng ở vinh

Thứ 4

Sáng

Bảo dưỡng thiết bị PTN 203
Trực Thư viện

 

Hỗ trợ viện NN&TN chuyển PTN

- Trực Văn phòng
- Vào sổ và lưu công văn đến, công văn đi
- Lưu Công văn trên Ioffice (nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 58E ngành Quản lý đất đai ở Thanh hoá
- Lưu và đóng các bảng điểm vào hồ sơ điểm

Chiều

Bảo dưỡng thiết bị PTN 201
Trực Thư viện

 

Vệ sinh PTN, Bảo dưỡng thiết bị

Thứ 5

Sáng

Mua mẫu vật

 

Trực Thư viện

- Trực văn phòng
- Bàn giao bài thi cho cán bộ chấm điểm của hệ Từ xa,VHVL

Chiều

Thực hành NTTS

 

Trực Thư viện

- Trực văn phòng
- Nhập điểm thi khoá 58
hệ Từ xa ở Lâm hà, Lâm đồng
- Nhập điểm thi lớp 57E
hệ VHVL ở Diễn Châu

Thứ 6

Sáng

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Trực thư viện

- Trực văn phòng
- Lưu và vào sổ công văn
đến, công văn đi ( nếu có)
- Nhập điểm thi lớp 57E hệ
VHVL ở Tương Dương
- Lưu công văn trên Ioffice
vào máy tính(nếu có)
- Bàn giao bài thi hệ VHVL
vào cao học khoá
25 cho cán bộ chấm thi

Chiều

Làm việc tại Trại ngọt Hưng Nguyên

 

Trực thư viện

Thứ 7

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CN

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ/ ngày

Buổi

Nguyễn Thị Hà Hạnh

Nguyễn Thị Đạm

Đinh Bạt Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng khoa
Quản lý SV

Văn phòng khoa

Trại Nông học

Trại ngọt Hưng Nguyên

Thứ 2

Sáng

Kiểm tra tình hinh ăn ở, học tập của sinh viên khoa GDTC đầu năm học 2018-2019

 Trực VP Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Đi liên hệ, làm hợp đồng mua phân chuồng phục vụ thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp (đi mua ở Trại bò Nghi Lâm).

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Trực VP
- Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Mua vật liệu, vật tư chuẩn bị thực tập, thực hành.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ 3

Sáng

Nhập điểm kỳ hè năm 2017- 2018

Lưu trữ Công văn về khoa GDTC

Xử lý đơn cho SV liên quan.

Lập danh bạ nội và ngoại trú toàn khoa.
- Triển khai làm rèn luyện kỳ 2 năm học 2017 -2018
- Hoàn thiện hồ làm thẻ cho SV nhập học bổ sung
- Triển khai hướng dẫn cho SV làm bài thu hoạch cho tuần học Chính trị Công dân
- Kiểm tra quản lý tình trạng SV học tuần Sinh hoạt Công dân (SV nhập học Bổ sung)

- Thống kê tình trạng sinh viên học tập trung tại cơ sở 2
Trực VP Làm hồ sơ khảo sát tiến độ sinh viên học tập của sinh viên chuyên ngành GDQP_AN

Họp các nhóm thực tập nghề tại Trại thực nghiệm.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Trực VP
- Đề nghị nhập điểm bổ sung cho sinh viên Nguyễn Thị Mai

Chỉ đạo, giám sát sinh viên thu hoạch quả đậu làm giống tại vườn thực nghiệm.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ 4

Sáng

- Trực VP
- Đề nghị nhập điểm chuyển đổi cho SV Mã Nhật Anh

Triển khai cho sinh viên vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên đơn vị Trại.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

Triển khai thuê máy cày đất chuẩn bị thực tập nghề, thực tập tốt nghiệp.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ 5

Sáng

- Trực VP
- Hoàn thiện hồ sơ điểm cho sinh viên ngoài trường học GDQPAN hè 2018

Chỉ đạo, giám sát sinh viên thu hoạch quả đậu làm giống tại vườn thực nghiệm.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

Chỉ đạo, giám sát sinh viên thu hoạch quả đậu làm giống tại vườn thực nghiệm.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ 6

Sáng

- Trực VP
- Hoàn thiện hồ sơ điểm cho sinh viên ngoài trường học GDQPAN hè 2018

Hướng dẫn sinh viên làm đề cương thực tập nghề.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

- Đi Phường Đội Cung, Cửa Nam xin phiếu nhận xét nội ngoại trú.

Hướng dẫn sinh viên làm đề cương thực tập nghề.

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Thứ 7

Sáng

 

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

 

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

CN

Sáng

 

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)

Chiều

 

 

 

Trực Bảo vệ tại Trại Ngọt Hưng Nguyên (24/24h)