Toàn bộ sinh viên được cấp phát đầy đủ quân trang quân phục, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt, bố trí ăn ở tập trung trong ký túc xá Trung tâm, đảm bảo hệ thống điện, nước phục vụ học tập, sinh hoạt của toàn đợt học. Ngay sau khi đi vào ổn định, sinh viên đã tham gia lễ khai giảng khóa học, được quán triệt về các nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và rèn luyện của khóa học. Theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường, đợt học này sẽ bắt đầu từ ngày 11/11/2019 đến ngày 30/11/2019 kết thúc. 

 

  

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II