Tuy bước đầu còn có băn khoăn, lo lắng khi chuyển sang môi trường làm việc với sự điều hành của cấp ủy, lãnh đạo mới. Nhưng được lãnh đạo Nhà trường, chi bộ, đơn vị kịp thời quan tâm, khích lệ, tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi nhất nên cán bộ viên chức đã nhanh chóng đi vào ổn định, cùng nhau đoàn kết xây dựng đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các học phần thực hành - thí nghiệm gồm: thực hành, thực tập rèn nghề và thực tập tốt nghiệp của các ngành học ở các khoa, viện nói chung, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nói riêng chiếm khoảng 20 - 25% tổng số tín chỉ ngành học.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư chi bộ đã luôn đề ra những giải pháp đúng đắn theo tinh thần làm việc mang tính khoa học dựa trên tình hình thực tiễn, lấy hiệu quả công việc lên hàng đầu. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời tình hình, tiến độ công việc, bàn bạc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do vậy, cán bộ đã chủ động phối hợp với cán bộ giảng dạy các bộ môn ở các khoa, viện có các học phần thực hành - thí nghiệm, thực tập để xây dựng và thực hiện kế hoạch từ khâu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đến việc phối hợp thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ phụ trách thực hành - thí nghiệm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, xâm nhập thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt cho công việc được giao phó. Lấy hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người học làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Điều này đã góp phần giúp cho người học nắm vững từ cơ sở lý thuyết đến kỹ năng nghề nghiệp, để khi ra trường sinh viên hòa nhập và tiếp cận tốt với công việc chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ trước yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng lao động. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thực hành - thí nghiệm, dưới sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chúng tôi còn đảm nhận các công việc khác như tổ chức và xem thi các học phần thi online trên máy tính, phục vụ công tác thư viện và nhiều công việc khác... Với tinh thần mỗi người giỏi một việc nhưng đảm nhận làm được nhiều công việc, đáp ứng yêu cầu kịp thời, hiệu quả mà đơn vị, Nhà trường yêu cầu.   

Tuy nhiên để đáp ứng tốt hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, theo tôi chi bộ cần quan tâm một số vấn đề sau:

Một là, chi bộ cần có sự chỉ đạo toàn diện, sát sao hơn nữa đối với công tác hỗ trợ, phục vụ thực hành - thí nghiệm của các học viên, sinh viên. Cần ban hành Nghị quyết của chi bộ về chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thực hành - thí nghiệm.

Hai là, chi bộ cần quan tâm để triển khai xây dựng kế hoạch, phương án để tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tiếp tục đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhất là trang thiệt bị phục vụ cho các học phần thực hành - thí nghiệm mang tính ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Ba là, chi bộ cần nghiên cứu cụ thể hóa chi tiết hơn nữa các chỉ tiêu, nên nghiên cứu đề ra chỉ tiêu cụ thể đối với công tác thực hành - thí nghiệm.     

Tóm lại, qua gần hai năm được Nhà trường thành lập, chi bộ, đơn vị Ban Quản lý Cơ sở II đã luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp tốt để triển khai có hiệu quả một khối lượng công việc lớn, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, đảng viên, cán bộ viên chức tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao.

  

Bài: ThS. Đinh Bạt Dũng

Ảnh: Hữu Tiệp