Thực hiện kế hoạch hoạt động đã được Nhà trường phê duyệt, ngày 4/3/2019, Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình Team Building cho gần 500 sinh viên đang học GDQP-AN tại Cơ sở II (137 sinh viên khóa 59 ngành Sư phạm Tự nhiên và Sư phạm Xã hội của Trường, 311 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh).

Chương trình Team Building lần này với nhiều nội dung hấp dẫn như: thi kéo co, thi nhảy bao bố và các hoạt động thể dục - thể thao khác… đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Có 6 đội tuyển được chia thành các bảng thi đấu khác nhau cùng tranh tài ở các nội dung mà Ban Tổ chức xây dựng.

Tổng kết chương trình, Ban Tổ chức, Ban Thư ký đã tiến hành tuyên dương và trao thưởng cho các đội tuyển đạt giải giải nhất, nhì, ba. Cùng với các hoạt động như duyệt điều lệnh, thi “Phòng ở sạch - đẹp - kiểu mẫu”, các giải thi đấu thể thao, chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”.v.v…,

Chương trình Team Building là một trong những nội dung góp phần rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt cho sinh viên trong các đợt học. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II