Trước khi kết thúc đợt học, sinh viên đã được hướng dẫn hoàn thành các thủ tục bàn giao cơ sở vật chất cho Nhà trường. Ban Quản lý Cơ sở II đã tiến hành thu hồi quân trang quân phục theo danh mục và số lượng mà sinh viên đã được nhận từ đầu đợt học; chốt chỉ số và thu kinh phí sử dụng điện, nước; bàn giao cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường các phòng ở ký túc xá của sinh viên.v.v… Sau khi kết thúc đợt học GDQP-AN, Nhà trường sẽ tạo điều kiện bố trí cho sinh viên ở tại Làng sinh viên đến hết tháng 1 năm 2020 để tiếp tục ôn thi và hoàn tất việc thi kết thúc các học phần của học kỳ I năm học 2019 - 2020. Đây là năm học thứ hai, Nhà trường thực hiện chủ trương đưa sinh viên của các khoa viện tại Cơ sở I đến học một học kỳ tại Cơ sở II. Trong một học kỳ học tập trung tại Cơ sở II, cùng với việc học các học phần theo tiến độ khung chương trình đào tạo quy định, sinh viên còn được bố trí học chương trình GDQP-AN, GDTC. Việc bố trí cho sinh viên học một học kỳ tại Cơ sở II đã giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian và có nhiều trải nghiệm bổ ích trong học tập, rèn luyện.

Một số hình ảnh 

Tin&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II