Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ sở II Trường Đại học Vinh có gần 1.600 sinh viên. Trong đó gồm có gần 1.000 sinh viên của các khoa, viện tại chỗ và hơn 600 sinh viên từ Cơ sở I đến học một học kỳ và học GDQP&AN  tại Cơ sở II. 


Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, trong tháng 9, 10/2018, nhiều hoạt động đã được tổ chức tạo sân chơi, môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu cho sinh viên các khoa, viện; góp phần làm tốt công tác quản lý sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 


Các lớp chính trị đầu khoá 59, đầu năm học học mới đã được tổ chức nghiêm túc, chu đáo với sự tham gia của hàng trăm lượt sinh viên. 

Việc tổ chức sinh hoạt quán triệt thực hiện các nội quy, quy chế học tập,  rèn luyện được triển khai cụ thể cho sinh viên. Các lớp, chi đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2018-2019 theo kế hoạch. 

Nhiều hoạt động đã được tổ chức thu hút hàng ngàn lượt sinh viên của các khoa, viện tham gia nhiệt tình. Tiêu biểu gồm các hoạt động: Hội thao Quốc phòng của sinh viên không chuyên học GDQP&AN đợt 1, học kỳ I, năm học 2018-2019; Thi "Phòng ở sạch, đẹp -Kiểu mẫu"; Ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" vì môi trường: Xanh - Sạch - Đẹp -Thân thiện; Tổ chức Giải Việt dã Nam - Nữ, Giải Bóng chuyền, Chương trình Teambuilding; Hội diễn văn nghệ chào tân sinh viên khoá 59, chào mừng năm học mới 2018 - 2019; Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" sinh viên Cơ sở II.v.v... Có thể nói, các hoạt động được tổ chức đã tăng thêm sức sống mới cho Cơ sở II của Nhà trường. 
Một số hình ảnh các hoạt động: 
 

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II