Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của Nhà trường, thực hiện Quyết định số 536/QĐ-ĐHV ngày 19/3/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường, ngày 25/3/2019, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh tổ chức đón tiếp 768 sinh viên khóa 59 ngành Kinh tế (bao gồm: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng) học GDQP-AN và GDTC tại Cơ sở II.

Với sự chuẩn bị chu đáo trước đó, công tác đón tiếp sinh viên được triển khai một cách khoa học đúng yêu cầu đề ra. Các sinh viên được bố trí ăn ở tập trung trong ký túc xá, đảm bảo hệ thống điện, nước; được cấp phát đầy đủ quân trang, quân phục, các dụng cụ thiết yếu phục vụ học tập, sinh hoạt của toàn đợt học.

Sinh viên học GDQP-AN và GDTC lần này được biên chế thành 10 Đại đội, trong đó có 6 Đại đội ở Ký túc xá Trung tâm GDQP&AN và 4 Đại đội ở tập trung tại Làng Sinh viên. Ngay sau khi đi vào ổn định, sinh viên được quán triệt về các nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và rèn luyện của khóa học.

Theo kế hoạch của Nhà trường, sinh viên học GDQP-AN và GDTC đợt 2, học kỳ II năm học 2018 - 2019 sẽ chính thức bắt đầu học tập từ ngày 25/3 đến hết ngày 5/5/2019.

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II