Thực hiện kế hoạch đào tạo theo Quyết định của Nhà trường, Ngày 20/3/2019, Ban quản lý Cơ sở II phối hợp với TT.GDQP&AN tổ chức tổng kết đợt học GDQP-AN cho sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh. Ban quản lý Cơ sở II đã tiến hành thủ tục bàn giao cơ sở vật chất phòng ở Ký túc xá, thu hồi quân trang, quân phục, nghiệm thu vệ sinh môi trường...

Tổng kết đợt học vừa qua cho thấy, trong một tháng học tập, rèn luyện tập trung, dưới sự hỗ trợ giúp đỡ của các thầy cô giáo, sinh viên đã cơ bản hoàn thành chương trình khoá học và đạt kết quả cao.

Bên cạnh học tập, sinh viên đã tham gia nhiệt tình, có hiệu quả nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoạt động cộng đồng. Nổi bật trong các hoạt động đó là: Chương trình rèn luyện nền nếp kỷ cương, công tác nội vụ; Lễ chào cờ và duyệt điều lệnh; Chương trình Team Building; Các giải thể dục - thể thao; Chương trình tình nguyện "Chủ Nhật xanh".v.v...

 

Bài & Ảnh: Ban Quản lý Cơ sở  II