TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 

Số:        /KH-BQLCSII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

                Nghệ An, ngày 07  tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh

và Trường Đại học Y khoa Vinh

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Quản lý Cơ sở II chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Giao lưu Văn hóa - Văn nghệ giữa sinh viên Trường Đại học Vinh và Trường Đạihọc Y khoa Vinh. Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

-  Tạo không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm nghệ 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

-  Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, sôi nổi của tuổi trẻ sinh viên đang học tại Cơ sở II.

-  Hội diễn được tổ chức chu đáo, có chất lượng, tiết kiệm, thu hút đông đảo cán bộ viên chức và sinh viên tham gia.

II. NỘI DUNG CỦA HỘI DIỄN

1.   Đối tượng tham gia

- Sinh viên học tại Cơ sở II gồm:

+ Sinh viên nội trú tại Làng Sinh viên (Viện Kỹ thuật & Công nghệ; Viện Hóa sinh - Môi trường; Viện Sư phạm Tự nhiên; Viện Sư phạm Xã hội; Khoa Sư phạm Ngoại ngữ).

+ Sinh viên Viện Nông nghiệp & Tài nguyên

+ Sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng

+ Sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất

+ Sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh đang học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh (04 đại đội).

2.   Phân công chuẩn bị các tiết mục văn nghệ

TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

 1

Sinh viênTrường Đại học Y khoa Vinh

04

04 đại đội

 2

Sinh viên khóa 59 các khoa/viện học tại Cơ sở II

 

 

2.1

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

03

 

 

Ngành Công nghệ thông tin

01

 

Các nhóm ngành: Điện- điện tử; Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật  ô tô; Công nghệ kỹ thuật nhiệt

01

 

Khoa Xây dựng

01

 

2.2

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

01

 

2.3

Viện Sư phạm Tự nhiên

01

 

2.4

Viện Sư phạm Xã hội

01

 

2.5

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

01

 

 3

Sinh viên Viện NN&TN

02

 

 4

Sinh viên Khoa GD. Quốc phòng

01

 

 5

Sinh viên Khoa GD. Thể chất

01

 

 

Tổng cộng

16

 

 

          3. Nội dung, thể loại 

          Tham gia Hội diễn là các tiết mục thể hiện tinh thần trẻ trung, sôi nổi, xung kích tình nguyện của sinh viên, bao gồm: đơn ca, tốp ca, múa, hát múa, nhảy (hiphop, dance sport…), biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật… Khuyến khích các tiết mục múa, hát múa dàn dựng, thể hiện sự sáng tạo, năng động, tươi trẻ của sinh viên. 

III. LỊCH TRÌNH HỘI DIỄN

1. Đăng ký tiết mục tham gia:

Đăng ký tiết mục tham gia từ 7 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút, ngày 11/3/2019 tại Văn phòng Ban Quản lý Cơ sở II, Tầng 1 Nhà B (gặp Cô: Võ Thị Hải Huyền, Số ĐT: 0943.039.918). Đồng thời gửi kèm theo file nhạc Beat của tiết mục tham gia vào địa chỉ Email: tiepph@vinhuni.edu.vn (Trước và sau khi gửi file, yêu cầu liên hệ với thầy Tiệp qua số điện thoại: 0981.985.785)

2. Thời gian ghép nhạc, tổng duyệt chương trình:

Từ 19 giờ 00 phút, ngày 14/3/2019, tại: Hội trường Trung tâm GDQP&AN

Thứ tự ghép nhạc, chạy chương trình các tiết mục sẽ là thứ tự đăng kí của các đơn vị trong buổi duyệt.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội diễn:

- Thời gian: Hội diễn được tổ chức vào 19 giờ 00, ngày 15/3/2019 (Tối thứ Năm)

- Địa điểm:  Sân khấu Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị (theo mục II. 2) triển khai thực hiện theo nội dung, lịch trình đã đề ra để đảm bảo cho thành công của Hội diễn.

 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CƠ SỞ II

 

 

 

              TS. Nguyễn Anh Chương

Nơi nhận                                        

-   BCH LCĐ các khoa, viện;

-   BCS, BCH các lớp, chi đoàn;                                                

-   Các đại đội 3, 4, 5, 6;

-   Tổ Quản lý sinh viên;

-  Lưu VP Ban