Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II số 358/QĐ –ĐHV ban hành ngày 15/5/2018;

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP số 165/ QĐ ĐHV ban hành ngày 14/01/2014;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019;

Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Trung tâm GDQP&AN quyết định phát động phong trào thi đua trong đợt học với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- 100% sinh viên chấp hành tốt Nội quy, quy chế của Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN.

- 100% sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua được tổ chức.

- 100% sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1.  Thực hiện tốt tác phong trong quá trình học tập và rèn luyện, mặc trang phục đúng quy định, đeo phù hiệu đầy đủ.

2. Đi học chuyên cần, nghỉ học phải có giấy xin phép có xác nhận của Đại đội trưởng và Ban giám đốc Trung tâm. Tuyệt đối không được rời khỏi Trung tâm khi chưa có sự đồng ý của các cấp quản lý.

3. Chấp hành tốt các chế độ trong ngày (Thức dậy đúng giờ, tham gia  tập thể dục sáng đầy đủ, tập trung đại đội trước giờ đi học, đi ăn nghiêm túc, có ý thức tự học tự quản trong quá trình học tập sinh hoạt tại Trung tâm)

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa: văn hóa -văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động tình nguyện, các cuộc thi do Ban Quản lý Cơ sở II  phối hợp với Trung tâm GDQP&AN tổ chức.

5. Vệ sinh phòng ở và sắp xếp nội vụ đúng quy định, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong phòng ở và toàn khu vực Trung tâm.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác, tuyệt đối không bỏ gác, bỏ trực.

Trên đây là nội dung phát động thi đua đợt học 1 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

         T/M BAN THI ĐUA

             

 

 

 

ThS.  Nguyễn Thị Thanh Quyên