Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, ngày 12/2/2019, Nhà trường chính thức đưa Làng Sinh viên vào hoạt động phục vụ ăn ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên. Trước đó, Làng Sinh viên chưa có biên chế cán bộ làm việc, phục vụ cho quá trình vận hành, hoạt động, từ việc quản lý sinh viên Ký túc xá, quản lý cơ sở vật chất, điện nước, công tác an ninh trật tự.v.v… Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan khảo sát xây dựng vị trí, định mức làm việc tại Làng Sinh viên khi có sinh viên ăn ở tập trung tại Làng. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Cơ sở II đã rà soát lại Quy chế tổ chức hoạt động với chức năng, nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng Nhà trường quy định, rà soát lại công việc của từng cán bộ trong đơn vị. Sau đó, Chi bộ, đơn vị đã tiến hành họp để làm công tác tư tưởng, phân công nhiệm vụ làm việc tại Làng Sinh viên cho các cán bộ. Hiện nay, Ban Quản lý Cơ sở II đã bố trí 04 cán bộ của Tổ Quản lý sinh viên luôn phiên nhau làm việc, trực 24/24 giờ tại Làng Sinh viên. Trong các ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật hoặc thời điểm sinh viên tập trung đông thì tăng cường thêm cán bộ thay nhau trực tại Làng Sinh viên. Cán bộ làm việc tại Làng Sinh viên được tập huấn nghiệp vụ công tác, làm việc theo quy trình đề ra, trong đó thường xuyên tập trung giải quyết các nội dung công việc như: Quản lý sinh viên ở nộ trú, nắm bắt và kịp thời liên hệ xử lý các vấn đề về điện nước, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.v.v…      

Có thể nói, việc tiết kiệm nhân lực, sắp xếp cán bộ làm việc tại Làng Sinh viên Cơ sở II đã thực hiện có hiệu quả và khẳng định tính đúng đắn của đề án tái cơ cấu Nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời cũng góp phần thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II