Ban Quản lý Cơ sở II đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên khuyến khích CBVC thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 100% CBVC của đơn vị tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt học tập, sinh hoạt chính trị; tham gia các hoạt động công tác do Nhà trường tổ chức: kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019), bầu Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025…; 100% CBVC chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành Giáo dục và Nhà trường.Đa số CBVC của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nền nếp, kỷ luật lao động, tích cực xây dựng nếp sống văn hoá của đơn vị và Nhà trường.

Từ đầu năm học, BQL Cơ sở II đã sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác cho CBVC đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhân lực. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, BQL Cơ sở II tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, bổ sung nhiệm vụ, bố trí các cán bộ làm việc, trực tại Làng sinh viên 24/24 giờ góp phần tiết kiệm nhân lực cho Nhà trường. Trong năm học đã có 01 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, 01 đồng chí hoàn thành chương trình cao học Quản lý giáo dục; 01 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giảng viên chính, tham gia và đạt kết quả tốt trong kỳ thi giảng viên chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 16 đồng chí hoàn thành bồi dưỡng năng lực trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ và bồi dưỡng chuyên viên; 01 đồng chí hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành Điều dưỡng; 02 đồng chí đang học cao học thạc sĩ; 10 đồng chí tham gia và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi tuyển viên chức của Trường; 01 đồng chí đang học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Trong năm học có 04 cán bộ chuyển đến làm việc tại các đơn vị khác trong trường, được bổ sung thêm 04 cán bộ. 

Trong năm học 2019 - 2020, BQL Cơ sở II đã tham mưu cho Nhà trường triển khai các mặt công tác tại Cơ sở II, gồm có: Xây dựng ban hành hệ thống văn bản, tăng cường các giải pháp để triển khai các kế hoạch, làm tốt công tác điều hành quản lý tại Cơ sở II; Tổ chức các cuộc họp đơn vị liên quan triển khai, rà soát và ra kết luận yêu cầu thực hiện kế hoạch công tác tại Cơ sở II; Tiếp tục sắp xếp bố trí nhân lực làm việc tại Làng Sinh viên để phục vụ ăn ở, học tập, sinh hoạt của sinh viên; Từng bước hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu, bàn giao, lên phương án đưa vào sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Làng Sinh viên; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, các hạng mục phục vụ các hoạt động, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, các kho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Triển khai công tác văn thư lưu trữ, thông tin tuyên truyền, khánh tiết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện; Thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự trường học, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra nền nếp công tác, giảng dạy, học tập, thi cử, xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, sinh viên.

Trong năm học 2019 - 2020, BQL Cơ sở II đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn thư lưu trữ, lễ nghi khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cơ sở II. BQL Cơ sở II đã từng bước hoàn thiện subweb của đơn vị, tích cực xây dựng, quảng bá hình ảnh Cơ sở II của Nhà trường thông qua các kênh thông tin khác nhau.

Ban Quản lý Cơ sở II đã phối hợp với các phòng ban, khoa, viện đào tạo nhất là với Bộ phận Một cửa (phòng HCTH) để giải quyết kịp thời các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục cho sinh viên học tại Cơ sở II. Đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu khóa, cuối khóa, các đợt báo cáo chính trị thời sự nghiêm túc, hiệu quả cho hơn 300 sinh viên học tại Cơ sở II; định kỳ tổ chức các cuộc họp sinh viên nội, ngoại trú để kịp thời xử lý, triển khai các vấn đề liên quan đến sinh viên. Đã tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo, học tập - NCKH, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện.

Trong năm học 2019 - 2020, BQL Cơ sở II đã chủ trì phối hợp tổ chức đón tiếp, cấp phát quân trang quân phục, bố trí ăn ở, phục vụ điện nước, đảm bảo cơ sở vật chất cho 09 đợt học GDQP-AN, GDTC với 3.216 sinh viên của Nhà trường và sinh viên của một số trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Cao đẳng VH-NT). Phối hợp với các khoa, viện tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức KT-KT; hoàn thiện việc xây dựng định mức KT-KT đối với các môn học mới, các học phần chuyển từ Cơ sở I xuống học tại Cơ sở II. Phối hợp với Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện (máy tính, đường truyền internet, văn phòng phẩm…), tổ chức tập huấn, phân công cán bộ coi thi, triển khai thi trắc nghiệm trên máy tính cho sinh viên học tại Cơ sở II. Cụ thể: Đã tổ chức 231 ca thi; số lượt phòng thi đã bố trí: 460 lượt; số lượt cán bộ coi thi đã điều động: 920 lượt; số lượt sinh viên dự thi: gần 11.711 lượt sinh viên.

Trong năm học 2019 - 2020, BQL Cơ sở II phối hợp với phòng QT&ĐT, KH-TC đã tiến hành tổng rà soát, kiểm kê tài sản năm 2019 của Cơ sở II, trên cơ sở đó hoàn thành thủ tục đề xuất với Nhà trường thanh lý hơn 42 hạng mục tài sản đã bị hư hỏng, không còn sử dụng. Phối hợp với các đơn vị lên danh mục chi tiết, sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của văn phòng làm việc, phòng công vụ, giảng đường, ký túc xá, hội trường, phòng họp, khu thực hành - thí nghiệm, các kho công cụ dụng cụ… 

Phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát, làm tờ trình đề xuất với Nhà trường cải tạo sửa chữa khu thực hành - thí nghiệm Nhà B, nhà D, hệ thống xử lý nước thải; xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng Xưởng thực hành ô tô, Nhà thể dục - Thể thao, lắp đặt hệ thống phòng máy tính phục vụ thực hành và thi test online (gồm 03 phòng với 120 máy tính); trồng thêm xây xanh toàn khu vực Cơ sở II; bổ sung hoàn thiện các hạng mục tại Làng Sinh viên: không gian học tập của sinh viên, nhà ăn, nhà xe, sân thể dục thể thao, truyền hình K+, máy lọc nước, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, các cơ sở vật chất khác… Phối hợp làm tốt công tác bàn giao, thu nhận Trung tâm GDQP&AN và Làng Sinh viên cho tỉnh Nghệ An phục vụ làm khu cách ly chống dịch Covid-19. Trường Đại học Vinh được tỉnh Nghệ An và các cấp các ngành đánh giá cao về công tác hỗ trợ góp phần phòng chống dịch bệnh.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Trường, nhiệm kỳ Hiệu trưởng Nhà trường 2020 - 2025. Ban Quản lý Cơ sở II sẽ tiếp tục thực hiện các công tác theo đúng chức năng, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng top 500 đại học hàng đầu Châu Á. Trên cơ sở đó, BQL Cơ sở II định hướng các hoạt động lớn trong năm học 2020 - 2021 như sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao toàn diện trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng công tác của đơn vị; triển khai học tập quán triệt nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu cho Nhà trường về cơ chế chính sách, kế hoạch, các giải pháp triển khai hiệu quả hoạt động của Cơ sở II năm học 2020 - 2021. Triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng ủy và Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Tiếp tục nghiên cứu để làm tốt công tác quản lý, cải tiến, sắp xếp, phân công lao động hợp lý, tiết kiệm nhân lực theo hướng mỗi người giỏi một việc và có thể làm được nhiều việc; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích để CBVC phát huy tính sáng tạo trong lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Tham mưu và chuẩn bị để tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động tại Cơ sở II. Tiếp tục xây dựng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Về Công tác chuyên môn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao: Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Nhà trường để làm tốt công tác điều hành quản lý toàn diện, triển khai có hiệu quả các hoạt động của Cơ sở II. Chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thông tin tuyên truyền, lễ nghi khánh tiết phục vụ các hoạt động; làm tốt công tác truyền thông, tăng cường quảng bá hình ảnh Cơ sở II. Tăng cường các giải pháp làm tốt công tác quản lý sinh viên, chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ người học, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến người học tại Cơ sở II. Triển khai công tác văn phòng, văn thư, quản lý sinh viên, đào tạo, thực hành - thí nghiệm, thư viện phục vụ cán bộ, sinh viên công tác, giảng dạy, học tập - NCKH. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các đợt thi giữa kỳ, cuối kỳ, thi kết thúc các học phần GDQP-AN, GDTC, thi chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch đầu tư, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, kiểm kê định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tổ chức quản lý, vận hành các hoạt động của Làng sinh viên theo quy định của Nhà trường đáp ứng nhu cầu ở, ăn, sinh hoạt, rèn luyện, học tập và phục vụ các nhu cầu khác của sinh viên. Tham gia các cuộc thanh tra trường kỳ; Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên; tăng cường chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các hoạt động của các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Năm học mới với khí thế mới, Ban Quản lý Cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác sáng tạo, chủ động trong mọi công việc để hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao phó.

một số hình ảnh hoạt động tại Cơ sở 2

Bài, ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II