Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Nhà trường có TS. Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ; các đồng chí đại diện cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản trị và Đầu tư, phòng Thanh tra - Pháp chế, Đoàn thanh niên. Về phía Ban Quản lý Cơ sở II có tập thể Chi ủy Chi bộ, Trưởng, Phó trưởng Ban, Tổ trưởng các Tổ công tác.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Anh Chương - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban thay mặt Chi bộ và đơn vị trình bày các báo cáo tập thể và cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo đã nêu bật những kết quả trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết tại thực tiễn hoạt động của Ban Quản lý Cơ sở II từ công tác tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, giám sát kiểm tra, sơ kết tổng kết. Trên cơ sở đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các thành viên của Đoàn giám sát đã phát biểu ý kiến, trong đó đều đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo quản lý, Chi bộ, cán bộ viên chức Ban Quản lý Cơ sở II đã cố gắng đạt được trong thời gian qua. Nhất là Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị, cán bộ viên chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng, có nhiều vận dụng sáng tạo để làm tốt công tác quản lý, thực hiện nền nếp kỷ cương làm việc, tiết kiệm nhân lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát yêu cầu Chi bộ Ban Quản lý Cơ sở II tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện Nghị quyết 19; chủ động, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

      một số hình ảnh buổi làm việc.

Bài&ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II