Thực hiện hướng dẫn của Nhà trường, ngày 04/6/2019, Ban Quản lý Cơ sở II đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức của đơn vị. TS. Nguyễn Anh Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng đơn vị chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo đơn vị, TS. Nguyễn Anh Chương đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018 - 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Báo cáo đã làm nổi bật những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu và hoạt động chuyên môn của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Cán bộ, viên chức đã phát biểu nhiều ý kiến làm rõ thêm một số kết quả cũng như mặt tồn tại trong năm học vừa qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt kết quả. Hội nghị cũng đã làm công tác kiểm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và các cá nhân trong năm học 2018 - 2019 để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường xem xét quyết định.     

 

Bài & ảnh: Ban Quản lý Cơ sở II